WBSO voor technisch wetenschappelijk onderzoek

Wanneer u technisch wetenschappelijk onderzoek uitvoert, kan de WBSO regeling interessant voor u zijn.

Naast de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en programmatuur verstrekt de WBSO regeling subsidie voor technisch wetenschappelijk onderzoek.

Bij technisch wetenschappelijk onderzoek wordt gezocht naar een verklaring voor een (fysiek) verschijnsel die niet is te geven op basis van de huidige wetenschappelijke en algemeen toegankelijke kennis.

Technisch betekent in dit verband dat het onderzoek betrekking heeft op (fysieke) vakgebieden zoals fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatie-technologie.

Het onderzoek resulteert in nieuwe theoretische of praktische kennis, waardoor een verklaring kan worden gegeven voor het geconstateerde verschijnsel.

Inherent aan het onderzoek is dat het risico bestaat dat deze verklaring niet worden gevonden.

Het onderzoek moet systematisch en planmatig worden opgezet en uitgevoerd en mag niet routinematig van aard zijn.

Het onderzoek moet verklarend zijn en mag niet alleen maar constateren, beschrijven, observeren, inventariseren, coderen, classificeren of vertalen.

Wilt u direct inzicht krijgen in uw subsidiekansen voor technisch wetenschappelijk onderzoek binnen de WBSO neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Interesse in onze ondersteuning?