WBSO: subsidie voor innovatie

Wanneer u binnen uw bedrijf innoveert, dan kunt u hiervoor mogelijk subsidie krijgen via de WBSO regeling.

De WBSO is een fiscale subsidieregeling voor bedrijven. De regeling verstrekt subsidie op de (loon)kosten voor onderzoeks- en ontwikkelactiviteiten (S&O-werk). Denk hierbij aan de ontwikkeling van nieuwe producten, processen of nieuwe software.

De WBSO subsidie moet vooraf worden aangevraagd en wordt uitgekeerd via een vermindering van de afdracht loonbelasting.

In 2022 bedraagt de subsidie 32% van de loonkosten die verband houden met S&O-werk. Voor startende bedrijven bedraagt de subsidie 40% van de (loon)kosten. Voor (loon)kosten boven de 350.000 per jaar geldt een subsidiepercentage van 16%.

Naast loonkosten komen ook kosten en uitgaven die dienstbaar zijn aan het uitvoeren van speur- en ontwikkelingswerk (S&O) voor subsidie in aanmerking.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan verbruikte materialen en onderdelen voor de bouw van een prototype, de aanschaf van speciale test- en meet-apparatuur, externe kosten voor het laten vervaardigen of testen van prototypes, etc.

Klaren Subsidieadvies adviseert en ondersteunt u bij het aanvragen van WBSO subsidie.

Neem contact op om direct inzicht te krijgen in uw subsidiekansen.

Interesse in onze ondersteuning?