WBSO voor technisch nieuwe producten

Wanneer u nieuwe fysieke producten ontwikkelt, kan de WBSO regeling interessant voor u zijn.

De WBSO regeling subsidieert de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke ofwel tastbare producten.

Het kan gaan om complete producten (b.v. een nieuwe sapcentrifuge), maar ook om onderdelen hiervan (b.v. een nieuwe aandrijving).

Niet alle nieuwe fysieke producten zijn echter technisch nieuw.

Technisch nieuw betekent dat er bij het ontwikkelingsproject technische onzekerheden of risico’s bestaan. Hierdoor is het op voorhand onduidelijk of het beoogde product succesvol ontwikkeld kan worden.

De ontwikkeling eindigt zodra de werking van een fysiek product is aangetoond. Bijvoorbeeld via een testopstelling of een niet-commercieel prototype. De ontwikkel- en bouw-uren van een niet commercieel prototype komen voor WBSO in aanmerking.

Wanneer het ontwikkelde prototype commercieel of als bedrijfsmiddel kan worden ingezet, worden de bouwuren van het prototype niet tot S&O gerekend.

Wilt u direct inzicht krijgen in uw subsidiekansen voor productontwikkeling binnen de WBSO neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Interesse in onze ondersteuning?