WBSO voor technisch nieuwe programmatuur

De WBSO regeling verstrekt ook subsidie voor de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur binnen ICT-projecten.

Programmatuur wordt hierbij gedefinieerd als het niet-fysieke, logische deelsysteem van een informatie-systeem dat de structuur van de gegevens en de verwerkingsprocessen bepaalt.

Lang niet alle programmatuur is te bestempelen als technische nieuwe programmatuur. De programmatuur kan mogelijk wel nieuw zijn voor u als aanvrager, maar wanneer de programmatuur enkel wordt gerealiseerd op basis van bekende componenten, methoden en technieken, komt de ontwikkeling veelal niet voor WBSO in aanmerking.

Een duidelijke markering voor het onderscheid tussen nieuw en technisch nieuw wordt gevormd door de aanwezigheid een nieuw informatie-technologisch principe in de te ontwikkelen programmatuur/software.

Het ontwikkelen van een nieuw principe op het gebied van de informatietechnologie of het verder ontwikkelen van een bestaand principe kan de beoogde programmatuur technisch nieuw maken.

Technisch nieuw betekent ook bij programmatuurontwikkeling dat er bij de realisatie hiervan de nodige technische onzekerheden of risico’s bestaan. Hierdoor is het op voorhand onduidelijk of de beoogde programmatuur succesvol ontwikkeld kan worden. Er moet dan ook sprake zijn van een onderzoekscomponent of technische onzekerheid/risico’s voor wat betreft het ontwikkelingsresultaat.

Uitgangspunt hierbij is telkens uw eigen technische kunnen en technische kennis. Wanneer u op basis hiervan de ontwikkeling zonder meer tot een goed einde kunt brengen is er veelal geen sprake van S&O, maar van routinematige ontwikkeling.

Vanaf 2009 kunnen ook projecten waarbij programmatuur wordt ontwikkeld om bestaande componenten op technisch nieuwe wijze te integreren of te laten samenwerken als S&O worden aangemerkt.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van programmatuur aan de hand van een Service Oriented Architecture (SOA) die noodzakelijk is voor het aanbieden van een bepaalde internetdienst of het ontwikkelen van programmatuur ten behoeve van een innovatieve dienst die zal worden toegepast als Software as a Service (SaaS).

Een aanvullende voorwaarde hierbij is dat de bestaande programmatuurcomponenten hoofdzakelijk zelf zijn ontwikkeld en in de eigen onderneming worden toegepast.

Zie voor een nadere toelichting hierop deĀ beleidsregels inzake de uitleg over technisch nieuwe programmatuur.

In de praktijk blijkt dat het aanvragen van WBSO subsidie voor de ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur binnen ICT-projecten voor ondernemers een complexe en tijdrovende aangelegenheid kan zijn.

Klaren Subsidieadvies biedt ondernemers hierbij ondersteuning en heeft ruime ervaring met het succesvol aanvragen van WBSO subsidie voor ICT-projecten.

Wilt u direct inzicht krijgen in uw subsidiekansen voor programmatuur ontwikkeling binnen de WBSO neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Interesse in onze ondersteuning?