WBSO voor technisch nieuwe processen

Naast de ontwikkeling van nieuwe producten subsidieert de WBSO regeling ook de ontwikkeling van technisch nieuwe fysieke productieprocessen.

Het kan gaan om complete productieprocessen maar ook om onderdelen hiervan (b.v. nieuwe aanvoer-, invoer- en afvoersystemen).

Hierbij is het van belang dat het te ontwikkelen productieproces of onderdeel hiervan technisch nieuw is voor u als aanvrager.

Technisch nieuw betekent dat er bij het ontwikkelingsproject technische onzekerheden of risico’s bestaan. Hierdoor is het op voorhand onduidelijk of het beoogde productieproces succesvol ontwikkeld kan worden. Bij alle WBSO projecten moet dan ook sprake zijn van een onderzoekscomponent of technische onzekerheid/risico’s voor wat betreft het ontwikkelingsresultaat.

Uitgangspunt hierbij is telkens uw eigen technische kunnen en technische kennis. Wanneer u op basis hiervan de ontwikkeling zonder meer tot een goed einde kunt brengen is er veelal geen sprake van S&O-werk, maar van routinematige ontwikkeling of engineering.

De S&O-activiteiten eindigen met het aantonen van het werkingsprincipe van een productieproces of onderdeel hiervan. Bijvoorbeeld via een testopstelling of een niet-commercieel prototype. De ontwikkel- en bouw-uren van een niet-commercieel prototype vallen onder de WBSO.

Wanneer het ontwikkelde prototype commercieel of als bedrijfsmiddel kan worden ingezet, komen de bouwuren niet voor WBSO subsidie in aanmerking.

Wilt u direct inzicht krijgen in uw subsidiekansen voor procesontwikkeling binnen de WBSO neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Interesse in onze ondersteuning?