Nieuws2020-02-03T10:17:33+00:00
 • Nieuwe subsidieregeling helpt investeerders in warmtenetten 17 april 2023
  Het kabinet wil de inzet van warmtenetten versnellen. Ondernemers die investeren in een warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken, kunnen hiervoor vanaf 1 juni subsidie aanvragen. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) vergoedt maximaal het deel van de investering dat zich niet terugverdient (onrendabele top).
 • Subsidiebedragen voor studieprojecten industrie fors verhoogd 31 maart 2023
  De maximale subsidie voor studieprojecten van de Topsector Energie (TSE)-regeling Industrie studies is verhoogd van € 500.000 naar € 2 miljoen per project. Om de doelen voor CO2-vermindering te halen, verwachten we grotere investeringsprojecten. Als voorbereiding daarop zijn grotere studies nodig. Het nieuwe budget voor TSE Industrie studies is bijna verdubbeld naar € 20 miljoen.
 • TEK opent 21 maart met lager voorschotpercentage 20 maart 2023
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opent dinsdag 21 maart 09:00 uur. De regeling werd op 28 februari in de Staatscourant gepubliceerd, waarmee de voorwaarden en openingsdatum definitief waren. Toch is nu het voorschotpercentage nog aangepast: van 50% naar 35%.
 • Videoreeks: Zakendoen met Frankrijk 7 maart 2023
  Ondernemen in Frankrijk is niet hetzelfde als in Nederland. Er gelden in Frankrijk op veel gebieden andere regels en Fransen houden er afwijkende zakelijke gewoontes op na. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt Nederlandse ondernemers in het buitenland op weg met informatie en contacten. In onze videoreeks 'Zakendoen met Frankrijk' worden 6 onderwerpen praktisch […]
 • Startdatum unitair octrooi en Unified Patent Court staat vast 7 maart 2023
  De startdatum van het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC) staat vast: 1 juni 2023. Op 17 februari keurde Duitsland het Unified Patent Court-verdrag namelijk goed. Het unitair octrooi is één octrooi voor 17 Europese landen. Het UPC is een gezamenlijke rechtbank voor unitaire octrooien en Europese octrooien.
 • 84 beurzen voor postdoctoraal onderzoek in Nederland via Marie Skłodowska-Curie Actions 6 maart 2023
  Voor de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships call van 2022 selecteerde de Europese Commissie in februari 84 onderzoekers voor een MSCA-project in Nederland. Door dit programma kunnen de onderzoekers uit het buitenland 2 of 3 jaar bij een Nederlandse organisatie aan de slag met een postdoctorale beurs (fellowship).
 • 3 keer zoveel subsidie voor klimaatinvesteringen in de industrie  28 februari 2023
  Voor ondernemers in de industrie is 3 keer zoveel subsidie  beschikbaar voor investeringen in CO2-besparende maatregelen. Het budget voor de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is in 2023 verhoogd naar € 138 miljoen. Bedrijven kunnen daardoor sneller verduurzamen. Ook is de regeling dit jaar aantrekkelijker voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).
 • TEK-voorwaarden definitief, opening 21 maart 28 februari 2023
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is al enkele keren aangepast. Op 28 februari is de regeling gepubliceerd in de Staatcourant. Dit betekent dat alle voorwaarden van de regeling definitief zijn. Ook is nu zeker dat TEK opent op 21 maart  09:00 uur. Wilt u aanvragen? Bereid u alvast voor! 
 • Versoepeling eco-regeling: bijna alle activiteiten toegestaan op bufferstrook 27 februari 2023
  Bijna alle eco-activiteiten mogen overlappen met verplichte bufferstroken. Dit waren eerst een paar eco-activiteiten. Als u hetzelfde gewas teelt op een verplichte bufferstrook als op uw perceel, hoeft u de bufferstrook niet apart te registreren. Hierdoor wordt percelen registreren makkelijker en heeft u er minder werk van.
 • Meer kansen SDE++ 2023 voor minder rendabele technieken 20 februari 2023
  In een nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) maken subsidieaanvragen met inzet van minder rendabele technieken meer kans op subsidie. Nieuw in de regeling is dat voor deze technieken in 2023 budget gereserveerd is. Ondernemers kunnen van 6 juni tot en met 6 juli aanvragen. Er is in totaal € 8 […]
 • Aanpassingen in het GLB op een rij 20 februari 2023
  Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Op 10 februari 2023 publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aantal veranderingen in de Staatscourant. We zetten alle aanpassingen op een rij.
 • Is uw bedrijf innovatief en creatief? Meld u aan en win de WIPO Global Awards 17 februari 2023
  De Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom (WIPO) reikt in juli 2023 voor de 2e keer de WIPO Global Awards uit. De prijzen zijn een aanmoediging voor ondernemers die hun intellectuele eigendomsrechten slim en succesvol op de markt brachten. En die met hun innovatie een positieve impact hebben op de wereld en het leven van anderen. Bent u […]
 • Doe mee aan de landelijke energieraadpleging 16 februari 2023
  Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moet ons energiesysteem veranderen. Maar die overgang naar een nieuw energiesysteem leidt tot dilemma’s en keuzes die iedereen raken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft daarom alle Nederlanders de kans advies te geven en te horen wat zij belangrijk vinden. Tot en met 1 maart kan iedereen […]
 • Nieuwe ontwikkelingen rond de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 14 februari 2023
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is aangepast. Het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming is bijgesteld van 60% naar 50%. Verder zijn de definitieve modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit bekend.
 • CES 2023 succesvol voor Nederlandse start-ups 13 februari 2023
  Dit jaar was de Amerikaanse stad Las Vegas weer het toneel van de jaarlijkse Consumer Electronic Show (CES). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was weer van de partij met een aantal belangrijke start-ups. Allen met hetzelfde doel: hun producten en diensten laten zien aan het internationale publiek en potentiële klanten.
 • Kamerbrief over aanpak piekbelasting 10 februari 2023
  Agrarische en industriële bedrijven met een hoge stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden moeten dit op korte termijn verminderen. Dat staat in de Kamerbrief Uitwerking piekbelastersaanpak die minister Van der Wal op 10 februari 2023 stuurde.
 • Erkenning voor 3 producentenorganisaties 7 februari 2023
  In januari 2023 kregen 3 producentenorganisaties (PO’s) in de sector groenten en fruit een erkenning. Erkende PO’s zijn een belangrijke schakel in de groenten- en fruitsector. Daarnaast is een erkenning een voorwaarde om subsidie aan te vragen uit de Sectorale Interventie Groenten en Fruit (SIG&F). Hiermee verduurzamen en verbeteren de PO’s hun groente- en fruitproductie.
 • Minder ongelukken rond het spoor: innovaties voor een veiliger perron 3 februari 2023
  Bijna elke 2 dagen vindt een bijna-ongeluk of ongeluk plaats op of rond het spoor. Slimme innovaties moeten de veiligheid helpen vergroten. Op station Den Bosch zijn sinds 23 januari 3 nieuwe innovaties voor een veiligere perronrand te bewonderen. De mijlpaal is bereikt na ruim 2 jaar onderzoeken en testen.
 • Gemeente Dijk en Waard en woningcorporatie Woonwaard kregen prijs voor snelle woningbouw 3 februari 2023
  De gemeente Dijk en Waard en de woningcorporatie Woonwaard ontvingen op 23 januari 2023 een Gouden Eéndagsvlieg. Dat is een stimuleringsprijs voor een project waarmee de modulaire woningbouw wordt versneld. Met leerpunten vanuit de pilot ‘Vergunning in één Dag’ lukte het om in een korte tijd 79 modulaire woningen te bouwen.
 • Nieuwe helpdesk voor lokale en regionale zonne-energieprojecten op daken 2 februari 2023
  De nieuwe Helpdesk Zonopwek helpt RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten bij het realiseren van zonne-energieprojecten op daken en objecten. Experts van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Nationaal Programma RES (NP RES) helpen hen met hun uitvoeringsstrategie, geven advies en praktische informatie. De helpdesk moet zo bijdragen aan het versnellen van juist deze zonne-energieprojecten, om […]
 • Nieuwe subsidieregeling helpt investeerders in warmtenetten 17 april 2023
  Het kabinet wil de inzet van warmtenetten versnellen. Ondernemers die investeren in een warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken, kunnen hiervoor vanaf 1 juni subsidie aanvragen. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) vergoedt maximaal het deel van de investering dat zich niet terugverdient (onrendabele top).
 • Subsidiebedragen voor studieprojecten industrie fors verhoogd 31 maart 2023
  De maximale subsidie voor studieprojecten van de Topsector Energie (TSE)-regeling Industrie studies is verhoogd van € 500.000 naar € 2 miljoen per project. Om de doelen voor CO2-vermindering te halen, verwachten we grotere investeringsprojecten. Als voorbereiding daarop zijn grotere studies nodig. Het nieuwe budget voor TSE Industrie studies is bijna verdubbeld naar € 20 miljoen.
 • TEK opent 21 maart met lager voorschotpercentage 20 maart 2023
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opent dinsdag 21 maart 09:00 uur. De regeling werd op 28 februari in de Staatscourant gepubliceerd, waarmee de voorwaarden en openingsdatum definitief waren. Toch is nu het voorschotpercentage nog aangepast: van 50% naar 35%.
 • Videoreeks: Zakendoen met Frankrijk 7 maart 2023
  Ondernemen in Frankrijk is niet hetzelfde als in Nederland. Er gelden in Frankrijk op veel gebieden andere regels en Fransen houden er afwijkende zakelijke gewoontes op na. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt Nederlandse ondernemers in het buitenland op weg met informatie en contacten. In onze videoreeks 'Zakendoen met Frankrijk' worden 6 onderwerpen praktisch […]
 • Startdatum unitair octrooi en Unified Patent Court staat vast 7 maart 2023
  De startdatum van het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC) staat vast: 1 juni 2023. Op 17 februari keurde Duitsland het Unified Patent Court-verdrag namelijk goed. Het unitair octrooi is één octrooi voor 17 Europese landen. Het UPC is een gezamenlijke rechtbank voor unitaire octrooien en Europese octrooien.
 • 84 beurzen voor postdoctoraal onderzoek in Nederland via Marie Skłodowska-Curie Actions 6 maart 2023
  Voor de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships call van 2022 selecteerde de Europese Commissie in februari 84 onderzoekers voor een MSCA-project in Nederland. Door dit programma kunnen de onderzoekers uit het buitenland 2 of 3 jaar bij een Nederlandse organisatie aan de slag met een postdoctorale beurs (fellowship).
 • 3 keer zoveel subsidie voor klimaatinvesteringen in de industrie  28 februari 2023
  Voor ondernemers in de industrie is 3 keer zoveel subsidie  beschikbaar voor investeringen in CO2-besparende maatregelen. Het budget voor de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is in 2023 verhoogd naar € 138 miljoen. Bedrijven kunnen daardoor sneller verduurzamen. Ook is de regeling dit jaar aantrekkelijker voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).
 • TEK-voorwaarden definitief, opening 21 maart 28 februari 2023
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is al enkele keren aangepast. Op 28 februari is de regeling gepubliceerd in de Staatcourant. Dit betekent dat alle voorwaarden van de regeling definitief zijn. Ook is nu zeker dat TEK opent op 21 maart  09:00 uur. Wilt u aanvragen? Bereid u alvast voor! 
 • Versoepeling eco-regeling: bijna alle activiteiten toegestaan op bufferstrook 27 februari 2023
  Bijna alle eco-activiteiten mogen overlappen met verplichte bufferstroken. Dit waren eerst een paar eco-activiteiten. Als u hetzelfde gewas teelt op een verplichte bufferstrook als op uw perceel, hoeft u de bufferstrook niet apart te registreren. Hierdoor wordt percelen registreren makkelijker en heeft u er minder werk van.
 • Meer kansen SDE++ 2023 voor minder rendabele technieken 20 februari 2023
  In een nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) maken subsidieaanvragen met inzet van minder rendabele technieken meer kans op subsidie. Nieuw in de regeling is dat voor deze technieken in 2023 budget gereserveerd is. Ondernemers kunnen van 6 juni tot en met 6 juli aanvragen. Er is in totaal € 8 […]
 • Aanpassingen in het GLB op een rij 20 februari 2023
  Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Op 10 februari 2023 publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aantal veranderingen in de Staatscourant. We zetten alle aanpassingen op een rij.
 • Is uw bedrijf innovatief en creatief? Meld u aan en win de WIPO Global Awards 17 februari 2023
  De Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom (WIPO) reikt in juli 2023 voor de 2e keer de WIPO Global Awards uit. De prijzen zijn een aanmoediging voor ondernemers die hun intellectuele eigendomsrechten slim en succesvol op de markt brachten. En die met hun innovatie een positieve impact hebben op de wereld en het leven van anderen. Bent u […]
 • Doe mee aan de landelijke energieraadpleging 16 februari 2023
  Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moet ons energiesysteem veranderen. Maar die overgang naar een nieuw energiesysteem leidt tot dilemma’s en keuzes die iedereen raken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft daarom alle Nederlanders de kans advies te geven en te horen wat zij belangrijk vinden. Tot en met 1 maart kan iedereen […]
 • Nieuwe ontwikkelingen rond de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 14 februari 2023
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is aangepast. Het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming is bijgesteld van 60% naar 50%. Verder zijn de definitieve modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit bekend.
 • CES 2023 succesvol voor Nederlandse start-ups 13 februari 2023
  Dit jaar was de Amerikaanse stad Las Vegas weer het toneel van de jaarlijkse Consumer Electronic Show (CES). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was weer van de partij met een aantal belangrijke start-ups. Allen met hetzelfde doel: hun producten en diensten laten zien aan het internationale publiek en potentiële klanten.
 • Kamerbrief over aanpak piekbelasting 10 februari 2023
  Agrarische en industriële bedrijven met een hoge stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden moeten dit op korte termijn verminderen. Dat staat in de Kamerbrief Uitwerking piekbelastersaanpak die minister Van der Wal op 10 februari 2023 stuurde.
 • Erkenning voor 3 producentenorganisaties 7 februari 2023
  In januari 2023 kregen 3 producentenorganisaties (PO’s) in de sector groenten en fruit een erkenning. Erkende PO’s zijn een belangrijke schakel in de groenten- en fruitsector. Daarnaast is een erkenning een voorwaarde om subsidie aan te vragen uit de Sectorale Interventie Groenten en Fruit (SIG&F). Hiermee verduurzamen en verbeteren de PO’s hun groente- en fruitproductie.
 • Minder ongelukken rond het spoor: innovaties voor een veiliger perron 3 februari 2023
  Bijna elke 2 dagen vindt een bijna-ongeluk of ongeluk plaats op of rond het spoor. Slimme innovaties moeten de veiligheid helpen vergroten. Op station Den Bosch zijn sinds 23 januari 3 nieuwe innovaties voor een veiligere perronrand te bewonderen. De mijlpaal is bereikt na ruim 2 jaar onderzoeken en testen.
 • Gemeente Dijk en Waard en woningcorporatie Woonwaard kregen prijs voor snelle woningbouw 3 februari 2023
  De gemeente Dijk en Waard en de woningcorporatie Woonwaard ontvingen op 23 januari 2023 een Gouden Eéndagsvlieg. Dat is een stimuleringsprijs voor een project waarmee de modulaire woningbouw wordt versneld. Met leerpunten vanuit de pilot ‘Vergunning in één Dag’ lukte het om in een korte tijd 79 modulaire woningen te bouwen.
 • Nieuwe helpdesk voor lokale en regionale zonne-energieprojecten op daken 2 februari 2023
  De nieuwe Helpdesk Zonopwek helpt RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten bij het realiseren van zonne-energieprojecten op daken en objecten. Experts van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Nationaal Programma RES (NP RES) helpen hen met hun uitvoeringsstrategie, geven advies en praktische informatie. De helpdesk moet zo bijdragen aan het versnellen van juist deze zonne-energieprojecten, om […]
 • Nieuwe subsidieregeling helpt investeerders in warmtenetten 17 april 2023
  Het kabinet wil de inzet van warmtenetten versnellen. Ondernemers die investeren in een warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken, kunnen hiervoor vanaf 1 juni subsidie aanvragen. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) vergoedt maximaal het deel van de investering dat zich niet terugverdient (onrendabele top).
 • Subsidiebedragen voor studieprojecten industrie fors verhoogd 31 maart 2023
  De maximale subsidie voor studieprojecten van de Topsector Energie (TSE)-regeling Industrie studies is verhoogd van € 500.000 naar € 2 miljoen per project. Om de doelen voor CO2-vermindering te halen, verwachten we grotere investeringsprojecten. Als voorbereiding daarop zijn grotere studies nodig. Het nieuwe budget voor TSE Industrie studies is bijna verdubbeld naar € 20 miljoen.
 • TEK opent 21 maart met lager voorschotpercentage 20 maart 2023
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opent dinsdag 21 maart 09:00 uur. De regeling werd op 28 februari in de Staatscourant gepubliceerd, waarmee de voorwaarden en openingsdatum definitief waren. Toch is nu het voorschotpercentage nog aangepast: van 50% naar 35%.
 • Videoreeks: Zakendoen met Frankrijk 7 maart 2023
  Ondernemen in Frankrijk is niet hetzelfde als in Nederland. Er gelden in Frankrijk op veel gebieden andere regels en Fransen houden er afwijkende zakelijke gewoontes op na. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt Nederlandse ondernemers in het buitenland op weg met informatie en contacten. In onze videoreeks 'Zakendoen met Frankrijk' worden 6 onderwerpen praktisch […]
 • Startdatum unitair octrooi en Unified Patent Court staat vast 7 maart 2023
  De startdatum van het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC) staat vast: 1 juni 2023. Op 17 februari keurde Duitsland het Unified Patent Court-verdrag namelijk goed. Het unitair octrooi is één octrooi voor 17 Europese landen. Het UPC is een gezamenlijke rechtbank voor unitaire octrooien en Europese octrooien.
 • 84 beurzen voor postdoctoraal onderzoek in Nederland via Marie Skłodowska-Curie Actions 6 maart 2023
  Voor de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships call van 2022 selecteerde de Europese Commissie in februari 84 onderzoekers voor een MSCA-project in Nederland. Door dit programma kunnen de onderzoekers uit het buitenland 2 of 3 jaar bij een Nederlandse organisatie aan de slag met een postdoctorale beurs (fellowship).
 • 3 keer zoveel subsidie voor klimaatinvesteringen in de industrie  28 februari 2023
  Voor ondernemers in de industrie is 3 keer zoveel subsidie  beschikbaar voor investeringen in CO2-besparende maatregelen. Het budget voor de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is in 2023 verhoogd naar € 138 miljoen. Bedrijven kunnen daardoor sneller verduurzamen. Ook is de regeling dit jaar aantrekkelijker voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).
 • TEK-voorwaarden definitief, opening 21 maart 28 februari 2023
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is al enkele keren aangepast. Op 28 februari is de regeling gepubliceerd in de Staatcourant. Dit betekent dat alle voorwaarden van de regeling definitief zijn. Ook is nu zeker dat TEK opent op 21 maart  09:00 uur. Wilt u aanvragen? Bereid u alvast voor! 
 • Versoepeling eco-regeling: bijna alle activiteiten toegestaan op bufferstrook 27 februari 2023
  Bijna alle eco-activiteiten mogen overlappen met verplichte bufferstroken. Dit waren eerst een paar eco-activiteiten. Als u hetzelfde gewas teelt op een verplichte bufferstrook als op uw perceel, hoeft u de bufferstrook niet apart te registreren. Hierdoor wordt percelen registreren makkelijker en heeft u er minder werk van.
 • Meer kansen SDE++ 2023 voor minder rendabele technieken 20 februari 2023
  In een nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) maken subsidieaanvragen met inzet van minder rendabele technieken meer kans op subsidie. Nieuw in de regeling is dat voor deze technieken in 2023 budget gereserveerd is. Ondernemers kunnen van 6 juni tot en met 6 juli aanvragen. Er is in totaal € 8 […]
 • Aanpassingen in het GLB op een rij 20 februari 2023
  Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Op 10 februari 2023 publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aantal veranderingen in de Staatscourant. We zetten alle aanpassingen op een rij.
 • Is uw bedrijf innovatief en creatief? Meld u aan en win de WIPO Global Awards 17 februari 2023
  De Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom (WIPO) reikt in juli 2023 voor de 2e keer de WIPO Global Awards uit. De prijzen zijn een aanmoediging voor ondernemers die hun intellectuele eigendomsrechten slim en succesvol op de markt brachten. En die met hun innovatie een positieve impact hebben op de wereld en het leven van anderen. Bent u […]
 • Doe mee aan de landelijke energieraadpleging 16 februari 2023
  Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moet ons energiesysteem veranderen. Maar die overgang naar een nieuw energiesysteem leidt tot dilemma’s en keuzes die iedereen raken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft daarom alle Nederlanders de kans advies te geven en te horen wat zij belangrijk vinden. Tot en met 1 maart kan iedereen […]
 • Nieuwe ontwikkelingen rond de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 14 februari 2023
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is aangepast. Het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming is bijgesteld van 60% naar 50%. Verder zijn de definitieve modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit bekend.
 • CES 2023 succesvol voor Nederlandse start-ups 13 februari 2023
  Dit jaar was de Amerikaanse stad Las Vegas weer het toneel van de jaarlijkse Consumer Electronic Show (CES). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was weer van de partij met een aantal belangrijke start-ups. Allen met hetzelfde doel: hun producten en diensten laten zien aan het internationale publiek en potentiële klanten.
 • Kamerbrief over aanpak piekbelasting 10 februari 2023
  Agrarische en industriële bedrijven met een hoge stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden moeten dit op korte termijn verminderen. Dat staat in de Kamerbrief Uitwerking piekbelastersaanpak die minister Van der Wal op 10 februari 2023 stuurde.
 • Erkenning voor 3 producentenorganisaties 7 februari 2023
  In januari 2023 kregen 3 producentenorganisaties (PO’s) in de sector groenten en fruit een erkenning. Erkende PO’s zijn een belangrijke schakel in de groenten- en fruitsector. Daarnaast is een erkenning een voorwaarde om subsidie aan te vragen uit de Sectorale Interventie Groenten en Fruit (SIG&F). Hiermee verduurzamen en verbeteren de PO’s hun groente- en fruitproductie.
 • Minder ongelukken rond het spoor: innovaties voor een veiliger perron 3 februari 2023
  Bijna elke 2 dagen vindt een bijna-ongeluk of ongeluk plaats op of rond het spoor. Slimme innovaties moeten de veiligheid helpen vergroten. Op station Den Bosch zijn sinds 23 januari 3 nieuwe innovaties voor een veiligere perronrand te bewonderen. De mijlpaal is bereikt na ruim 2 jaar onderzoeken en testen.
 • Gemeente Dijk en Waard en woningcorporatie Woonwaard kregen prijs voor snelle woningbouw 3 februari 2023
  De gemeente Dijk en Waard en de woningcorporatie Woonwaard ontvingen op 23 januari 2023 een Gouden Eéndagsvlieg. Dat is een stimuleringsprijs voor een project waarmee de modulaire woningbouw wordt versneld. Met leerpunten vanuit de pilot ‘Vergunning in één Dag’ lukte het om in een korte tijd 79 modulaire woningen te bouwen.
 • Nieuwe helpdesk voor lokale en regionale zonne-energieprojecten op daken 2 februari 2023
  De nieuwe Helpdesk Zonopwek helpt RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten bij het realiseren van zonne-energieprojecten op daken en objecten. Experts van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Nationaal Programma RES (NP RES) helpen hen met hun uitvoeringsstrategie, geven advies en praktische informatie. De helpdesk moet zo bijdragen aan het versnellen van juist deze zonne-energieprojecten, om […]
 • Nieuwe subsidieregeling helpt investeerders in warmtenetten 17 april 2023
  Het kabinet wil de inzet van warmtenetten versnellen. Ondernemers die investeren in een warmtenet om bestaande woningen aardgasvrij te maken, kunnen hiervoor vanaf 1 juni subsidie aanvragen. De Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) vergoedt maximaal het deel van de investering dat zich niet terugverdient (onrendabele top).
 • Subsidiebedragen voor studieprojecten industrie fors verhoogd 31 maart 2023
  De maximale subsidie voor studieprojecten van de Topsector Energie (TSE)-regeling Industrie studies is verhoogd van € 500.000 naar € 2 miljoen per project. Om de doelen voor CO2-vermindering te halen, verwachten we grotere investeringsprojecten. Als voorbereiding daarop zijn grotere studies nodig. Het nieuwe budget voor TSE Industrie studies is bijna verdubbeld naar € 20 miljoen.
 • TEK opent 21 maart met lager voorschotpercentage 20 maart 2023
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) opent dinsdag 21 maart 09:00 uur. De regeling werd op 28 februari in de Staatscourant gepubliceerd, waarmee de voorwaarden en openingsdatum definitief waren. Toch is nu het voorschotpercentage nog aangepast: van 50% naar 35%.
 • Videoreeks: Zakendoen met Frankrijk 7 maart 2023
  Ondernemen in Frankrijk is niet hetzelfde als in Nederland. Er gelden in Frankrijk op veel gebieden andere regels en Fransen houden er afwijkende zakelijke gewoontes op na. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) helpt Nederlandse ondernemers in het buitenland op weg met informatie en contacten. In onze videoreeks 'Zakendoen met Frankrijk' worden 6 onderwerpen praktisch […]
 • Startdatum unitair octrooi en Unified Patent Court staat vast 7 maart 2023
  De startdatum van het unitair octrooi en het Unified Patent Court (UPC) staat vast: 1 juni 2023. Op 17 februari keurde Duitsland het Unified Patent Court-verdrag namelijk goed. Het unitair octrooi is één octrooi voor 17 Europese landen. Het UPC is een gezamenlijke rechtbank voor unitaire octrooien en Europese octrooien.
 • 84 beurzen voor postdoctoraal onderzoek in Nederland via Marie Skłodowska-Curie Actions 6 maart 2023
  Voor de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships call van 2022 selecteerde de Europese Commissie in februari 84 onderzoekers voor een MSCA-project in Nederland. Door dit programma kunnen de onderzoekers uit het buitenland 2 of 3 jaar bij een Nederlandse organisatie aan de slag met een postdoctorale beurs (fellowship).
 • 3 keer zoveel subsidie voor klimaatinvesteringen in de industrie  28 februari 2023
  Voor ondernemers in de industrie is 3 keer zoveel subsidie  beschikbaar voor investeringen in CO2-besparende maatregelen. Het budget voor de subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is in 2023 verhoogd naar € 138 miljoen. Bedrijven kunnen daardoor sneller verduurzamen. Ook is de regeling dit jaar aantrekkelijker voor het midden- en kleinbedrijf (mkb).
 • TEK-voorwaarden definitief, opening 21 maart 28 februari 2023
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is al enkele keren aangepast. Op 28 februari is de regeling gepubliceerd in de Staatcourant. Dit betekent dat alle voorwaarden van de regeling definitief zijn. Ook is nu zeker dat TEK opent op 21 maart  09:00 uur. Wilt u aanvragen? Bereid u alvast voor! 
 • Versoepeling eco-regeling: bijna alle activiteiten toegestaan op bufferstrook 27 februari 2023
  Bijna alle eco-activiteiten mogen overlappen met verplichte bufferstroken. Dit waren eerst een paar eco-activiteiten. Als u hetzelfde gewas teelt op een verplichte bufferstrook als op uw perceel, hoeft u de bufferstrook niet apart te registreren. Hierdoor wordt percelen registreren makkelijker en heeft u er minder werk van.
 • Meer kansen SDE++ 2023 voor minder rendabele technieken 20 februari 2023
  In een nieuwe ronde van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) maken subsidieaanvragen met inzet van minder rendabele technieken meer kans op subsidie. Nieuw in de regeling is dat voor deze technieken in 2023 budget gereserveerd is. Ondernemers kunnen van 6 juni tot en met 6 juli aanvragen. Er is in totaal € 8 […]
 • Aanpassingen in het GLB op een rij 20 februari 2023
  Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Op 10 februari 2023 publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) een aantal veranderingen in de Staatscourant. We zetten alle aanpassingen op een rij.
 • Is uw bedrijf innovatief en creatief? Meld u aan en win de WIPO Global Awards 17 februari 2023
  De Wereldorganisatie voor Intellectueel Eigendom (WIPO) reikt in juli 2023 voor de 2e keer de WIPO Global Awards uit. De prijzen zijn een aanmoediging voor ondernemers die hun intellectuele eigendomsrechten slim en succesvol op de markt brachten. En die met hun innovatie een positieve impact hebben op de wereld en het leven van anderen. Bent u […]
 • Doe mee aan de landelijke energieraadpleging 16 februari 2023
  Om in 2050 klimaatneutraal te zijn, moet ons energiesysteem veranderen. Maar die overgang naar een nieuw energiesysteem leidt tot dilemma’s en keuzes die iedereen raken. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat geeft daarom alle Nederlanders de kans advies te geven en te horen wat zij belangrijk vinden. Tot en met 1 maart kan iedereen […]
 • Nieuwe ontwikkelingen rond de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) 14 februari 2023
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is aangepast. Het voorschotpercentage van de maximale tegemoetkoming is bijgesteld van 60% naar 50%. Verder zijn de definitieve modelprijzen 2022 voor gas en elektriciteit bekend.
 • CES 2023 succesvol voor Nederlandse start-ups 13 februari 2023
  Dit jaar was de Amerikaanse stad Las Vegas weer het toneel van de jaarlijkse Consumer Electronic Show (CES). De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) was weer van de partij met een aantal belangrijke start-ups. Allen met hetzelfde doel: hun producten en diensten laten zien aan het internationale publiek en potentiële klanten.
 • Kamerbrief over aanpak piekbelasting 10 februari 2023
  Agrarische en industriële bedrijven met een hoge stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden moeten dit op korte termijn verminderen. Dat staat in de Kamerbrief Uitwerking piekbelastersaanpak die minister Van der Wal op 10 februari 2023 stuurde.
 • Erkenning voor 3 producentenorganisaties 7 februari 2023
  In januari 2023 kregen 3 producentenorganisaties (PO’s) in de sector groenten en fruit een erkenning. Erkende PO’s zijn een belangrijke schakel in de groenten- en fruitsector. Daarnaast is een erkenning een voorwaarde om subsidie aan te vragen uit de Sectorale Interventie Groenten en Fruit (SIG&F). Hiermee verduurzamen en verbeteren de PO’s hun groente- en fruitproductie.
 • Minder ongelukken rond het spoor: innovaties voor een veiliger perron 3 februari 2023
  Bijna elke 2 dagen vindt een bijna-ongeluk of ongeluk plaats op of rond het spoor. Slimme innovaties moeten de veiligheid helpen vergroten. Op station Den Bosch zijn sinds 23 januari 3 nieuwe innovaties voor een veiligere perronrand te bewonderen. De mijlpaal is bereikt na ruim 2 jaar onderzoeken en testen.
 • Gemeente Dijk en Waard en woningcorporatie Woonwaard kregen prijs voor snelle woningbouw 3 februari 2023
  De gemeente Dijk en Waard en de woningcorporatie Woonwaard ontvingen op 23 januari 2023 een Gouden Eéndagsvlieg. Dat is een stimuleringsprijs voor een project waarmee de modulaire woningbouw wordt versneld. Met leerpunten vanuit de pilot ‘Vergunning in één Dag’ lukte het om in een korte tijd 79 modulaire woningen te bouwen.
 • Nieuwe helpdesk voor lokale en regionale zonne-energieprojecten op daken 2 februari 2023
  De nieuwe Helpdesk Zonopwek helpt RES-regio’s, provincies, waterschappen en gemeenten bij het realiseren van zonne-energieprojecten op daken en objecten. Experts van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en Nationaal Programma RES (NP RES) helpen hen met hun uitvoeringsstrategie, geven advies en praktische informatie. De helpdesk moet zo bijdragen aan het versnellen van juist deze zonne-energieprojecten, om […]
 • Achterstand betalingsregeling bijzonder uitstel? Voorkom dat we deze intrekken! 22 mei 2023
  Bent u ondernemer en maakt u gebruik van de betalingsregeling voor de belastingschuld door het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis (betalingsregeling bijzonder uitstel)? En voldoet u niet aan de voorwaarden voor deze betalingsregeling? Dan krijgt u half juni een brief waarin wij aankondigen dat wij de betalingsregeling intrekken. Voorkom dit en kom nu in actie!
 • Belastingdeurwaarders denken mee met ondernemers 4 mei 2023
  Bent u ondernemer en maakt u gebruik van de betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis? En voldoet u niet aan de voorwaarden voor deze regeling? Dan kunt u bezoek krijgen van een belastingdeurwaarder. Die komt langs om samen met u te zoeken naar oplossingen voor uw betalingsachterstand.
 • Voortaan ontvangt u betaalinformatie in plaats van een acceptgiro 24 april 2023
  Per 1 juni verdwijnt de acceptgiro als mogelijkheid om belasting of toeslagen terug te betalen. Om die reden zijn we gestopt met het sturen van acceptgiro’s. In plaats daarvan ontvangt u voortaan brieven met betaalinformatie waarin precies staat hoe u kunt betalen.
 • Verblijfskosten eigen rijders: bedrag 2023 vastgesteld 19 april 2023
  Transportondernemers die meerdaagse of op meer dagen internationale ritten maken, mogen, onder voorwaarden, als verblijfskosten een vast bedrag per gereden dag ten laste van hun winst brengen.
 • Valse e-mail in omloop over controleren van uw UBO-gegevens bij Kamer van Koophandel 27 maart 2023
  Wij waarschuwen u voor een valse e-mail (phishing). Deze lijkt afkomstig van de Belastingdienst. Maar dat is dus niet zo. Klik niet op de link en download niets. Verwijder de mail direct.
 • Nieuwe versie vragen en antwoorden fosfaatregelingen melkveehouderij 22 maart 2023
  Op 15 maart 2023 is een nieuwe versie gepubliceerd van 'Vragen en Antwoorden fiscale aspecten Fosfaatregelingen melkveehouderij'. De aanleiding hiervoor was de beantwoording van prejudiciële vragen door de Hoge Raad op 30 september 2022 (ECLI:NL:HR:2022:1344). In de nieuwe versie staan de actuele standpunten van de Belastingdienst over de onderwerpen 'bestaande meerjarige leasecontracten met een koopoptie […]
 • Vragen en antwoorden fiscale aspecten opkoopregeling voor veehouders 15 maart 2023
  Hebt u een veehouderijbedrijf dicht bij een Natura 2000-gebied? Dan kon u vrijwillig deelnemen aan de regeling 'Maatwerk Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijbedrijven (MGA-1)'. Hebt u dat gedaan, en wilt u meer weten over de gevolgen voor uw belastingzaken? Antwoorden op veelgestelde vragen vindt u in de notitie 'Vragen en antwoorden fiscale aspecten inzake RPAV-1 […]
 • Valse e-mail in omloop over nieuw bericht in Berichtenbox van MijnOverheid 6 maart 2023
  Wij waarschuwen u voor een valse e-mail (phishing). Deze lijkt afkomstig van de Belastingdienst of MijnOverheid. Verwijder de e-mail direct en scan de QR-code in de mail niet.
 • Brief naar ondernemers over betalingsregeling bijzonder uitstel 2 maart 2023
  Hebt u als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen? En betaalt u nu de belastingschuld af die u daardoor hebt opgebouwd, via de betalingsregeling bijzonder uitstel? Dan hebt u kort geleden misschien een brief van ons gekregen. Wij hebben u deze brief gestuurd als u volgens onze administratie niet meer voldoet aan […]
 • Uitbreiding forfait voor zonnepaneelhouders 24 februari 2023
  Zonnepaneelhouders moeten btw betalen, omdat zij tegen een vergoeding stroom terugleveren aan hun energiemaatschappij. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen deze verschuldigde btw aangeven door een vooraf vastgesteld bedrag: het forfait. Dit forfait wordt bepaald door het opwekvermogen van de zonnepanelen. De toepassing van het forfait wordt per direct uitgebreid.
 • Belastingplan 2023 aangenomen 27 december 2022
  Op 20 december 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2023. Dit betekent dat per 2023 weer een aantal belastingmaatregelen wijzigt.
 • Nieuwe brieven voor motorrijtuigenbelasting vrachtauto's 22 augustus 2022
  Hebt u 1 of meer vrachtauto's op uw naam staan? Dan krijgt u vanaf half juni 2022 brieven voor de motorrijtuigenbelasting die er anders uitzien dan u gewend bent. Als u moet betalen krijgt u bijvoorbeeld geen acceptgiro meer, maar betaalinformatie. Dit heeft te maken met de overstap naar een nieuw systeem voor het heffen […]
 • Oude ondernemersportaal niet meer beschikbaar 7 april 2022
  Ondernemers kunnen voor de btw-aangifte over 2022 geen aangifte meer doen via het oude ondernemersportaal. Kies daarom voor een andere manier van aangifte doen.
 • Goede eerste stappen van banken in verbeteren witwas-aanpak 1 juni 2023
  VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat de banken in samenwerking met De Nederlandse Bank (DNB) eerste stappen hebben gezet om de balans bij witwasonderzoek te herstellen. De aanpak van witwassen leidt bij ondernemers tot veel administratieve lasten, hoge kosten, lange doorlooptijden bij en soms zelfs uitsluiting van het verkrijgen van essentiële bancaire diensten. De ondernemersorganisaties […]
 • Goed dat kabinet doorpakt met Afrikastrategie 31 mei 2023
  VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het positief dat het kabinet voor het eerst een Afrikastrategie presenteert. ‘In het veranderende geopolitiek landschap wordt Afrika steeds belangrijker. Met deze nieuwe strategie deelt het kabinet voor het komende decennium haar visie op politieke, sociale en economische samenwerking met het continent.
 • Nu snel aan de slag met verdere uitwerking nieuwe pensioenwet 31 mei 2023
  Nu ook de Eerste Kamer heeft ingestemd met de Wet toekomst pensioenen is er eindelijk duidelijkheid en kunnen we vaart blijven maken met de uitwerking. Dat zeggen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland in reactie op de positieve uitkomst van de stemming in de senaat van vanavond.
 • ‘Harde reductiedoelstellingen nodig om regeldruk in te dammen’ 30 mei 2023
  Het is schrikbarend dat de regeldruk voor bedrijven in 2022 opnieuw fors is toegenomen.
 • Strafheffing op gas rijdt nationale verduurzaming in de wielen 24 mei 2023
  Ondernemersorganisaties MKB-Nederland en VNO-NCW hebben grote zorgen over de strafheffing op onder meer gas die minister Jetten aankondigt in zijn klimaatplannen.
 • SDG Rapportage 2023: Inzet op SDG’s bij 68 procent bedrijven toegenomen 17 mei 2023
  Nederlandse bedrijven besteden steeds meer aandacht aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. 68% van de bedrijven geeft aan dat hun inzet op het gebied van SDG’s het afgelopen jaar is toegenomen.
 • Ondernemers blijven somber over economisch klimaat 17 mei 2023
  Hoewel het ondernemersvertrouwen licht stijgt, blijven ondernemers somber gestemd over de economie. Zo zijn de verwachtingen over het economische klimaat bij de bulk van de ondernemers nog steeds negatief. Dat blijkt uit de laatste conjuctuurenquête (COEN) van het CBS, VNO-NCW, MKB-Nederland, KVK en het Economisch Instituut voor de Bouw.
 • ‘Krimp Nederlandse economie baart zorgen’ 16 mei 2023
  De nieuwe cijfers van zowel het CBS als ABN AMRO over de Nederlandse economie baren zorgen.
 • ‘Voorlopig akkoord Europees Parlement IMVO-wetgeving belangrijke stap’ 12 mei 2023
  Het juridische comité van het Europees Parlement heeft 25 april 2023 een voorlopig akkoord bereikt over Europese wetgeving voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Hiermee is een belangrijke stap gezet in het Europese wetgevingstraject.
 • Belangrijk signaal president DNB over reëel gevaar loon-prijsspiraal 9 mei 2023
  ‘De president van De Nederlandsche Bank (DNB) wijst terecht op de gevaren van een dreigende loon-prijsspiraal.’
Ga naar de bovenkant