Nieuws2020-02-03T10:17:33+00:00
 • Energiegebruik gebouwen inzien met nieuw datastelsel 10 oktober 2023
  Het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU) maakt het voor gebouweigenaren en huurders mogelijk het energiegebruik van hun utiliteitsgebouw in te zien. Zoals van een kantoor, sport- of schoolgebouw. En ook hun data veilig te delen met bijvoorbeeld een energieadviseur of een installateur.
 • TEK bijna gesloten: vraag nu aan! 18 september 2023
  Bent u mkb-ondernemer en zijn uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet over 2022? Dan heeft u mogelijk recht op de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Loop deze subsidie niet mis. Vraag snel aan, want de regeling sluit 2 oktober 2023, 17:00 uur.
 • Dataportal maakt locatiestudies windenergie op zee beter vindbaar 13 september 2023
  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineert sinds 2015 onderzoeken voor windparken in de Noordzee. Deze bodem-, wind- en wateronderzoeken helpen windparkontwikkelaars bij het maken van plannen en ontwerpen voor de windparken. Met de lancering van een nieuw dataportal zijn de onderzoeken makkelijk en snel toegankelijk voor iedereen.
 • Meld u aan voor het Nationaal Export Event 2023! 12 september 2023
  Registratie voor het Nationaal Export Event (NEX) 2023 is open. Dit event vindt plaats op 1 november 2023 in Nieuwegein. Bent u een ervaren exporteur, en bent u op zoek naar nieuwe exportkansen? Laat u inspireren en informeren op NEX met een persoonlijk, op maat gemaakt programma. Meld u snel aan.
 • Elektrische rijders letten meer op laadkosten 8 september 2023
  Elektrische rijders zoeken steeds meer naar manieren om de kosten voor het laden van hun auto te drukken. Zo stijgt de interesse in ‘slim’ laden. Dit blijkt uit het Nationaal Laadonderzoek 2023. Dat is het grootste landelijke onderzoek naar de laatste ontwikkelingen rond het laden van elektrische voertuigen.
 • Uw definitieve GLB-aanvraag 2023 en aanmelding voor 2024 7 september 2023
  Heeft u zich in de Gecombineerde opgave van 2023 aangemeld voor GLB-subsidies? Vanaf 15 oktober tot en met 30 november doet u daarvoor uw definitieve aanvraag. In de Gecombineerde opgave van 2024 meldt u zich aan voor de subsidies van 2024.
 • Met deze subsidie kunt u succesvol internationaal zakendoen 7 september 2023
  Wilt u goed voorbereid de buitenlandse markt op? Dat kan met subsidie voor een DHI-demonstratieproject, -haalbaarheidsstudie of -investeringsvoorbereidingsproject. Doe voor 1 november uw aanvraag om er zeker van te zijn dat wij uw aanvraag nog dit jaar beoordelen.
 • Gemeenten belangrijk bij groeiend aantal lokale energiecoöperaties 7 september 2023
  In Nederland ontstaan meer en meer lokale energie-initiatieven vanuit buurtbewoners. In energiecoöperaties organiseren zij zelf de energievoorziening voor hun dorp, wijk of buurt. Samenwerking tussen gemeenten en coöperaties is daarbij hard nodig. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lanceert een handreiking die gemeenten  helpt goed samen te werken met energiecoöperaties. RVO roept gemeenten daarom op hun […]
 • Tussentijdse uitbreiding lijst energie-investeringen met belastingvoordeel voor bedrijven 4 september 2023
  De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen is uitgebreid. Vanaf 5 september kunnen ondernemers ook belastingvoordeel krijgen voor bepaalde investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze […]
 • Energieprestaties kantoren sneller verbeterd door energielabelplicht 4 september 2023
  De energielabel C-verplichting heeft de energieprestaties van kantoren versneld beter gemaakt. Het aantal kantoren met minimaal label C steeg behoorlijk nadat de energielabelplicht bekendgemaakt werd: van 63% naar 77%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht.  
 • Verenigd Koninkrijk publiceert definitieve exportregels voor landbouwproducten 1 september 2023
  Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft deze week de definitieve versie van het Border Target Operating Model (BTOM – voorheen Border Operating Model) gepubliceerd. Dat is een proces van de Britse overheid waarmee stapsgewijs grenscontroleprocessen en importeisen worden ingesteld.
 • Subsidie emissieloze bedrijfsauto’s maximaal aangevraagd 28 augustus 2023
  Op maandag 28 augustus raakte de subsidiepot van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) leeg. De SEBA is voor ondernemers die willen overstappen op een elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto. Het aantal uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto’s dat er met de subsidie bijkomt in Nederland, stijgt dit jaar met bijna met de helft.
 • TEK-enquête: brancheverenigingen belangrijke informatiebron voor ondernemers 21 augustus 2023
  In mei 2023 deden ruim 320 ondernemers mee aan een enquête over de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).  Daaruit bleek onder meer dat brancheverenigingen een belangrijke informatiebron voor hen zijn. Met de input uit de enquête verbeteren wij onze dienstverlening.
 • Help mee met een nieuwe techniek op de Energielijst 2024 26 juli 2023
  De Energielijst wordt elk jaar aangepast. Ontbreekt een energiebesparende of duurzame energietechniek op de huidige Energielijst? Doe dan een voorstel om deze toe te voegen aan de Energielijst 2024. Dit kan nog tot 1 september 2023.
 • Meer groene investeringsmogelijkheden met VEKI-regeling 25 juli 2023
  De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) biedt nu bredere ondersteuning voor groene investeringen. Naast de al bestaande projecten worden nu ook initiatieven voor de circulaire economie, waterstofgebruik en specifieke warmte-infrastructuur gestimuleerd. Hiermee sluit de VEKI aan bij de nieuwe mogelijkheden die de Europese staatssteunregels sinds 1 juli 2023 bieden.
 • Eerste ketenproject voor hergebruik staal in bouw 25 juli 2023
  Voor het eerst keurde het Versnellingshuis Nederland Circulair!, een platform ondersteund door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een ketendoorbraakproject goed. Met het project ontwikkelen ketenpartners een circulair ecosysteem voor staal in de bouw. Met als doel: meer besparing van grondstoffen en meer milieuwinst.
 • SDE++ opent definitief in september 25 juli 2023
  Ondernemers kunnen van 5 september tot en met 5 oktober 2023 de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) weer aanvragen. De Europese Commissie heeft de wijzigingen in de nieuwe openstelling van de SDE++ goedgekeurd. Belangrijkste struikelblok waren de zogenoemde ‘hekjes’ in het budget.
 • Recordhoogte aan innovatie-investeringen met steun WBSO 21 juli 2023
  Nederlandse bedrijven investeerden vorig jaar €8,2 miljard in innovatie via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dat is meer dan ooit. De investeringen komen van bijna 20.000 ondernemers, waarvan 97% mkb’ers. De innovaties gaan over belangrijke thema’s als digitalisering, het verminderen van stikstofuitstoot en het verbeteren van de mogelijkheden voor energieopslag. Dit blijkt uit […]
 • Nederlandse tuinbouwbedrijven samen van start op Turkse zachtfruitmarkt 21 juli 2023
  Een groep Nederlandse bedrijven gaat zich richten op de snel groeiende markt voor zacht fruit in Turkije. Zij ondertekenden op 14 juli 2023 een samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen het programma Partners for International Business (PIB). Andere bedrijven kunnen zich nog aansluiten.
 • Geef uw mening over het concept-Nationaal plan energiesysteem 19 juli 2023
  Hoe ziet het energiesysteem van onze toekomst eruit? In het concept-Nationaal plan energiesysteem (NPE) beschrijft het kabinet wat er nodig is voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050, en hoe we daar komen. Burgers en ondernemers kunnen hun mening geven over het conceptplan in ons digitaal loket.
 • Energiegebruik gebouwen inzien met nieuw datastelsel 10 oktober 2023
  Het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU) maakt het voor gebouweigenaren en huurders mogelijk het energiegebruik van hun utiliteitsgebouw in te zien. Zoals van een kantoor, sport- of schoolgebouw. En ook hun data veilig te delen met bijvoorbeeld een energieadviseur of een installateur.
 • TEK bijna gesloten: vraag nu aan! 18 september 2023
  Bent u mkb-ondernemer en zijn uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet over 2022? Dan heeft u mogelijk recht op de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Loop deze subsidie niet mis. Vraag snel aan, want de regeling sluit 2 oktober 2023, 17:00 uur.
 • Dataportal maakt locatiestudies windenergie op zee beter vindbaar 13 september 2023
  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineert sinds 2015 onderzoeken voor windparken in de Noordzee. Deze bodem-, wind- en wateronderzoeken helpen windparkontwikkelaars bij het maken van plannen en ontwerpen voor de windparken. Met de lancering van een nieuw dataportal zijn de onderzoeken makkelijk en snel toegankelijk voor iedereen.
 • Meld u aan voor het Nationaal Export Event 2023! 12 september 2023
  Registratie voor het Nationaal Export Event (NEX) 2023 is open. Dit event vindt plaats op 1 november 2023 in Nieuwegein. Bent u een ervaren exporteur, en bent u op zoek naar nieuwe exportkansen? Laat u inspireren en informeren op NEX met een persoonlijk, op maat gemaakt programma. Meld u snel aan.
 • Elektrische rijders letten meer op laadkosten 8 september 2023
  Elektrische rijders zoeken steeds meer naar manieren om de kosten voor het laden van hun auto te drukken. Zo stijgt de interesse in ‘slim’ laden. Dit blijkt uit het Nationaal Laadonderzoek 2023. Dat is het grootste landelijke onderzoek naar de laatste ontwikkelingen rond het laden van elektrische voertuigen.
 • Uw definitieve GLB-aanvraag 2023 en aanmelding voor 2024 7 september 2023
  Heeft u zich in de Gecombineerde opgave van 2023 aangemeld voor GLB-subsidies? Vanaf 15 oktober tot en met 30 november doet u daarvoor uw definitieve aanvraag. In de Gecombineerde opgave van 2024 meldt u zich aan voor de subsidies van 2024.
 • Met deze subsidie kunt u succesvol internationaal zakendoen 7 september 2023
  Wilt u goed voorbereid de buitenlandse markt op? Dat kan met subsidie voor een DHI-demonstratieproject, -haalbaarheidsstudie of -investeringsvoorbereidingsproject. Doe voor 1 november uw aanvraag om er zeker van te zijn dat wij uw aanvraag nog dit jaar beoordelen.
 • Gemeenten belangrijk bij groeiend aantal lokale energiecoöperaties 7 september 2023
  In Nederland ontstaan meer en meer lokale energie-initiatieven vanuit buurtbewoners. In energiecoöperaties organiseren zij zelf de energievoorziening voor hun dorp, wijk of buurt. Samenwerking tussen gemeenten en coöperaties is daarbij hard nodig. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lanceert een handreiking die gemeenten  helpt goed samen te werken met energiecoöperaties. RVO roept gemeenten daarom op hun […]
 • Tussentijdse uitbreiding lijst energie-investeringen met belastingvoordeel voor bedrijven 4 september 2023
  De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen is uitgebreid. Vanaf 5 september kunnen ondernemers ook belastingvoordeel krijgen voor bepaalde investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze […]
 • Energieprestaties kantoren sneller verbeterd door energielabelplicht 4 september 2023
  De energielabel C-verplichting heeft de energieprestaties van kantoren versneld beter gemaakt. Het aantal kantoren met minimaal label C steeg behoorlijk nadat de energielabelplicht bekendgemaakt werd: van 63% naar 77%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht.  
 • Verenigd Koninkrijk publiceert definitieve exportregels voor landbouwproducten 1 september 2023
  Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft deze week de definitieve versie van het Border Target Operating Model (BTOM – voorheen Border Operating Model) gepubliceerd. Dat is een proces van de Britse overheid waarmee stapsgewijs grenscontroleprocessen en importeisen worden ingesteld.
 • Subsidie emissieloze bedrijfsauto’s maximaal aangevraagd 28 augustus 2023
  Op maandag 28 augustus raakte de subsidiepot van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) leeg. De SEBA is voor ondernemers die willen overstappen op een elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto. Het aantal uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto’s dat er met de subsidie bijkomt in Nederland, stijgt dit jaar met bijna met de helft.
 • TEK-enquête: brancheverenigingen belangrijke informatiebron voor ondernemers 21 augustus 2023
  In mei 2023 deden ruim 320 ondernemers mee aan een enquête over de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).  Daaruit bleek onder meer dat brancheverenigingen een belangrijke informatiebron voor hen zijn. Met de input uit de enquête verbeteren wij onze dienstverlening.
 • Help mee met een nieuwe techniek op de Energielijst 2024 26 juli 2023
  De Energielijst wordt elk jaar aangepast. Ontbreekt een energiebesparende of duurzame energietechniek op de huidige Energielijst? Doe dan een voorstel om deze toe te voegen aan de Energielijst 2024. Dit kan nog tot 1 september 2023.
 • Meer groene investeringsmogelijkheden met VEKI-regeling 25 juli 2023
  De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) biedt nu bredere ondersteuning voor groene investeringen. Naast de al bestaande projecten worden nu ook initiatieven voor de circulaire economie, waterstofgebruik en specifieke warmte-infrastructuur gestimuleerd. Hiermee sluit de VEKI aan bij de nieuwe mogelijkheden die de Europese staatssteunregels sinds 1 juli 2023 bieden.
 • Eerste ketenproject voor hergebruik staal in bouw 25 juli 2023
  Voor het eerst keurde het Versnellingshuis Nederland Circulair!, een platform ondersteund door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een ketendoorbraakproject goed. Met het project ontwikkelen ketenpartners een circulair ecosysteem voor staal in de bouw. Met als doel: meer besparing van grondstoffen en meer milieuwinst.
 • SDE++ opent definitief in september 25 juli 2023
  Ondernemers kunnen van 5 september tot en met 5 oktober 2023 de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) weer aanvragen. De Europese Commissie heeft de wijzigingen in de nieuwe openstelling van de SDE++ goedgekeurd. Belangrijkste struikelblok waren de zogenoemde ‘hekjes’ in het budget.
 • Recordhoogte aan innovatie-investeringen met steun WBSO 21 juli 2023
  Nederlandse bedrijven investeerden vorig jaar €8,2 miljard in innovatie via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dat is meer dan ooit. De investeringen komen van bijna 20.000 ondernemers, waarvan 97% mkb’ers. De innovaties gaan over belangrijke thema’s als digitalisering, het verminderen van stikstofuitstoot en het verbeteren van de mogelijkheden voor energieopslag. Dit blijkt uit […]
 • Nederlandse tuinbouwbedrijven samen van start op Turkse zachtfruitmarkt 21 juli 2023
  Een groep Nederlandse bedrijven gaat zich richten op de snel groeiende markt voor zacht fruit in Turkije. Zij ondertekenden op 14 juli 2023 een samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen het programma Partners for International Business (PIB). Andere bedrijven kunnen zich nog aansluiten.
 • Geef uw mening over het concept-Nationaal plan energiesysteem 19 juli 2023
  Hoe ziet het energiesysteem van onze toekomst eruit? In het concept-Nationaal plan energiesysteem (NPE) beschrijft het kabinet wat er nodig is voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050, en hoe we daar komen. Burgers en ondernemers kunnen hun mening geven over het conceptplan in ons digitaal loket.
 • Energiegebruik gebouwen inzien met nieuw datastelsel 10 oktober 2023
  Het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU) maakt het voor gebouweigenaren en huurders mogelijk het energiegebruik van hun utiliteitsgebouw in te zien. Zoals van een kantoor, sport- of schoolgebouw. En ook hun data veilig te delen met bijvoorbeeld een energieadviseur of een installateur.
 • TEK bijna gesloten: vraag nu aan! 18 september 2023
  Bent u mkb-ondernemer en zijn uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet over 2022? Dan heeft u mogelijk recht op de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Loop deze subsidie niet mis. Vraag snel aan, want de regeling sluit 2 oktober 2023, 17:00 uur.
 • Dataportal maakt locatiestudies windenergie op zee beter vindbaar 13 september 2023
  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineert sinds 2015 onderzoeken voor windparken in de Noordzee. Deze bodem-, wind- en wateronderzoeken helpen windparkontwikkelaars bij het maken van plannen en ontwerpen voor de windparken. Met de lancering van een nieuw dataportal zijn de onderzoeken makkelijk en snel toegankelijk voor iedereen.
 • Meld u aan voor het Nationaal Export Event 2023! 12 september 2023
  Registratie voor het Nationaal Export Event (NEX) 2023 is open. Dit event vindt plaats op 1 november 2023 in Nieuwegein. Bent u een ervaren exporteur, en bent u op zoek naar nieuwe exportkansen? Laat u inspireren en informeren op NEX met een persoonlijk, op maat gemaakt programma. Meld u snel aan.
 • Elektrische rijders letten meer op laadkosten 8 september 2023
  Elektrische rijders zoeken steeds meer naar manieren om de kosten voor het laden van hun auto te drukken. Zo stijgt de interesse in ‘slim’ laden. Dit blijkt uit het Nationaal Laadonderzoek 2023. Dat is het grootste landelijke onderzoek naar de laatste ontwikkelingen rond het laden van elektrische voertuigen.
 • Uw definitieve GLB-aanvraag 2023 en aanmelding voor 2024 7 september 2023
  Heeft u zich in de Gecombineerde opgave van 2023 aangemeld voor GLB-subsidies? Vanaf 15 oktober tot en met 30 november doet u daarvoor uw definitieve aanvraag. In de Gecombineerde opgave van 2024 meldt u zich aan voor de subsidies van 2024.
 • Met deze subsidie kunt u succesvol internationaal zakendoen 7 september 2023
  Wilt u goed voorbereid de buitenlandse markt op? Dat kan met subsidie voor een DHI-demonstratieproject, -haalbaarheidsstudie of -investeringsvoorbereidingsproject. Doe voor 1 november uw aanvraag om er zeker van te zijn dat wij uw aanvraag nog dit jaar beoordelen.
 • Gemeenten belangrijk bij groeiend aantal lokale energiecoöperaties 7 september 2023
  In Nederland ontstaan meer en meer lokale energie-initiatieven vanuit buurtbewoners. In energiecoöperaties organiseren zij zelf de energievoorziening voor hun dorp, wijk of buurt. Samenwerking tussen gemeenten en coöperaties is daarbij hard nodig. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lanceert een handreiking die gemeenten  helpt goed samen te werken met energiecoöperaties. RVO roept gemeenten daarom op hun […]
 • Tussentijdse uitbreiding lijst energie-investeringen met belastingvoordeel voor bedrijven 4 september 2023
  De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen is uitgebreid. Vanaf 5 september kunnen ondernemers ook belastingvoordeel krijgen voor bepaalde investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze […]
 • Energieprestaties kantoren sneller verbeterd door energielabelplicht 4 september 2023
  De energielabel C-verplichting heeft de energieprestaties van kantoren versneld beter gemaakt. Het aantal kantoren met minimaal label C steeg behoorlijk nadat de energielabelplicht bekendgemaakt werd: van 63% naar 77%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht.  
 • Verenigd Koninkrijk publiceert definitieve exportregels voor landbouwproducten 1 september 2023
  Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft deze week de definitieve versie van het Border Target Operating Model (BTOM – voorheen Border Operating Model) gepubliceerd. Dat is een proces van de Britse overheid waarmee stapsgewijs grenscontroleprocessen en importeisen worden ingesteld.
 • Subsidie emissieloze bedrijfsauto’s maximaal aangevraagd 28 augustus 2023
  Op maandag 28 augustus raakte de subsidiepot van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) leeg. De SEBA is voor ondernemers die willen overstappen op een elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto. Het aantal uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto’s dat er met de subsidie bijkomt in Nederland, stijgt dit jaar met bijna met de helft.
 • TEK-enquête: brancheverenigingen belangrijke informatiebron voor ondernemers 21 augustus 2023
  In mei 2023 deden ruim 320 ondernemers mee aan een enquête over de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).  Daaruit bleek onder meer dat brancheverenigingen een belangrijke informatiebron voor hen zijn. Met de input uit de enquête verbeteren wij onze dienstverlening.
 • Help mee met een nieuwe techniek op de Energielijst 2024 26 juli 2023
  De Energielijst wordt elk jaar aangepast. Ontbreekt een energiebesparende of duurzame energietechniek op de huidige Energielijst? Doe dan een voorstel om deze toe te voegen aan de Energielijst 2024. Dit kan nog tot 1 september 2023.
 • Meer groene investeringsmogelijkheden met VEKI-regeling 25 juli 2023
  De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) biedt nu bredere ondersteuning voor groene investeringen. Naast de al bestaande projecten worden nu ook initiatieven voor de circulaire economie, waterstofgebruik en specifieke warmte-infrastructuur gestimuleerd. Hiermee sluit de VEKI aan bij de nieuwe mogelijkheden die de Europese staatssteunregels sinds 1 juli 2023 bieden.
 • Eerste ketenproject voor hergebruik staal in bouw 25 juli 2023
  Voor het eerst keurde het Versnellingshuis Nederland Circulair!, een platform ondersteund door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een ketendoorbraakproject goed. Met het project ontwikkelen ketenpartners een circulair ecosysteem voor staal in de bouw. Met als doel: meer besparing van grondstoffen en meer milieuwinst.
 • SDE++ opent definitief in september 25 juli 2023
  Ondernemers kunnen van 5 september tot en met 5 oktober 2023 de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) weer aanvragen. De Europese Commissie heeft de wijzigingen in de nieuwe openstelling van de SDE++ goedgekeurd. Belangrijkste struikelblok waren de zogenoemde ‘hekjes’ in het budget.
 • Recordhoogte aan innovatie-investeringen met steun WBSO 21 juli 2023
  Nederlandse bedrijven investeerden vorig jaar €8,2 miljard in innovatie via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dat is meer dan ooit. De investeringen komen van bijna 20.000 ondernemers, waarvan 97% mkb’ers. De innovaties gaan over belangrijke thema’s als digitalisering, het verminderen van stikstofuitstoot en het verbeteren van de mogelijkheden voor energieopslag. Dit blijkt uit […]
 • Nederlandse tuinbouwbedrijven samen van start op Turkse zachtfruitmarkt 21 juli 2023
  Een groep Nederlandse bedrijven gaat zich richten op de snel groeiende markt voor zacht fruit in Turkije. Zij ondertekenden op 14 juli 2023 een samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen het programma Partners for International Business (PIB). Andere bedrijven kunnen zich nog aansluiten.
 • Geef uw mening over het concept-Nationaal plan energiesysteem 19 juli 2023
  Hoe ziet het energiesysteem van onze toekomst eruit? In het concept-Nationaal plan energiesysteem (NPE) beschrijft het kabinet wat er nodig is voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050, en hoe we daar komen. Burgers en ondernemers kunnen hun mening geven over het conceptplan in ons digitaal loket.
 • Energiegebruik gebouwen inzien met nieuw datastelsel 10 oktober 2023
  Het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU) maakt het voor gebouweigenaren en huurders mogelijk het energiegebruik van hun utiliteitsgebouw in te zien. Zoals van een kantoor, sport- of schoolgebouw. En ook hun data veilig te delen met bijvoorbeeld een energieadviseur of een installateur.
 • TEK bijna gesloten: vraag nu aan! 18 september 2023
  Bent u mkb-ondernemer en zijn uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet over 2022? Dan heeft u mogelijk recht op de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK). Loop deze subsidie niet mis. Vraag snel aan, want de regeling sluit 2 oktober 2023, 17:00 uur.
 • Dataportal maakt locatiestudies windenergie op zee beter vindbaar 13 september 2023
  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineert sinds 2015 onderzoeken voor windparken in de Noordzee. Deze bodem-, wind- en wateronderzoeken helpen windparkontwikkelaars bij het maken van plannen en ontwerpen voor de windparken. Met de lancering van een nieuw dataportal zijn de onderzoeken makkelijk en snel toegankelijk voor iedereen.
 • Meld u aan voor het Nationaal Export Event 2023! 12 september 2023
  Registratie voor het Nationaal Export Event (NEX) 2023 is open. Dit event vindt plaats op 1 november 2023 in Nieuwegein. Bent u een ervaren exporteur, en bent u op zoek naar nieuwe exportkansen? Laat u inspireren en informeren op NEX met een persoonlijk, op maat gemaakt programma. Meld u snel aan.
 • Elektrische rijders letten meer op laadkosten 8 september 2023
  Elektrische rijders zoeken steeds meer naar manieren om de kosten voor het laden van hun auto te drukken. Zo stijgt de interesse in ‘slim’ laden. Dit blijkt uit het Nationaal Laadonderzoek 2023. Dat is het grootste landelijke onderzoek naar de laatste ontwikkelingen rond het laden van elektrische voertuigen.
 • Uw definitieve GLB-aanvraag 2023 en aanmelding voor 2024 7 september 2023
  Heeft u zich in de Gecombineerde opgave van 2023 aangemeld voor GLB-subsidies? Vanaf 15 oktober tot en met 30 november doet u daarvoor uw definitieve aanvraag. In de Gecombineerde opgave van 2024 meldt u zich aan voor de subsidies van 2024.
 • Met deze subsidie kunt u succesvol internationaal zakendoen 7 september 2023
  Wilt u goed voorbereid de buitenlandse markt op? Dat kan met subsidie voor een DHI-demonstratieproject, -haalbaarheidsstudie of -investeringsvoorbereidingsproject. Doe voor 1 november uw aanvraag om er zeker van te zijn dat wij uw aanvraag nog dit jaar beoordelen.
 • Gemeenten belangrijk bij groeiend aantal lokale energiecoöperaties 7 september 2023
  In Nederland ontstaan meer en meer lokale energie-initiatieven vanuit buurtbewoners. In energiecoöperaties organiseren zij zelf de energievoorziening voor hun dorp, wijk of buurt. Samenwerking tussen gemeenten en coöperaties is daarbij hard nodig. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) lanceert een handreiking die gemeenten  helpt goed samen te werken met energiecoöperaties. RVO roept gemeenten daarom op hun […]
 • Tussentijdse uitbreiding lijst energie-investeringen met belastingvoordeel voor bedrijven 4 september 2023
  De Energielijst van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) voor energiezuinige investeringen is uitgebreid. Vanaf 5 september kunnen ondernemers ook belastingvoordeel krijgen voor bepaalde investeringen in de glastuinbouw, warmte- en/of koudenetten en CO2-afvang voor permanente opslag. Dit geldt ook met terugwerkende kracht voor deze investeringen gedaan vanaf 1 januari tot en met 4 september 2023. Ondernemers kunnen deze […]
 • Energieprestaties kantoren sneller verbeterd door energielabelplicht 4 september 2023
  De energielabel C-verplichting heeft de energieprestaties van kantoren versneld beter gemaakt. Het aantal kantoren met minimaal label C steeg behoorlijk nadat de energielabelplicht bekendgemaakt werd: van 63% naar 77%. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht.  
 • Verenigd Koninkrijk publiceert definitieve exportregels voor landbouwproducten 1 september 2023
  Het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft deze week de definitieve versie van het Border Target Operating Model (BTOM – voorheen Border Operating Model) gepubliceerd. Dat is een proces van de Britse overheid waarmee stapsgewijs grenscontroleprocessen en importeisen worden ingesteld.
 • Subsidie emissieloze bedrijfsauto’s maximaal aangevraagd 28 augustus 2023
  Op maandag 28 augustus raakte de subsidiepot van de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) leeg. De SEBA is voor ondernemers die willen overstappen op een elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto. Het aantal uitstootvrije (emissieloze) bedrijfsauto’s dat er met de subsidie bijkomt in Nederland, stijgt dit jaar met bijna met de helft.
 • TEK-enquête: brancheverenigingen belangrijke informatiebron voor ondernemers 21 augustus 2023
  In mei 2023 deden ruim 320 ondernemers mee aan een enquête over de Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK).  Daaruit bleek onder meer dat brancheverenigingen een belangrijke informatiebron voor hen zijn. Met de input uit de enquête verbeteren wij onze dienstverlening.
 • Help mee met een nieuwe techniek op de Energielijst 2024 26 juli 2023
  De Energielijst wordt elk jaar aangepast. Ontbreekt een energiebesparende of duurzame energietechniek op de huidige Energielijst? Doe dan een voorstel om deze toe te voegen aan de Energielijst 2024. Dit kan nog tot 1 september 2023.
 • Meer groene investeringsmogelijkheden met VEKI-regeling 25 juli 2023
  De regeling Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) biedt nu bredere ondersteuning voor groene investeringen. Naast de al bestaande projecten worden nu ook initiatieven voor de circulaire economie, waterstofgebruik en specifieke warmte-infrastructuur gestimuleerd. Hiermee sluit de VEKI aan bij de nieuwe mogelijkheden die de Europese staatssteunregels sinds 1 juli 2023 bieden.
 • Eerste ketenproject voor hergebruik staal in bouw 25 juli 2023
  Voor het eerst keurde het Versnellingshuis Nederland Circulair!, een platform ondersteund door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), een ketendoorbraakproject goed. Met het project ontwikkelen ketenpartners een circulair ecosysteem voor staal in de bouw. Met als doel: meer besparing van grondstoffen en meer milieuwinst.
 • SDE++ opent definitief in september 25 juli 2023
  Ondernemers kunnen van 5 september tot en met 5 oktober 2023 de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) weer aanvragen. De Europese Commissie heeft de wijzigingen in de nieuwe openstelling van de SDE++ goedgekeurd. Belangrijkste struikelblok waren de zogenoemde ‘hekjes’ in het budget.
 • Recordhoogte aan innovatie-investeringen met steun WBSO 21 juli 2023
  Nederlandse bedrijven investeerden vorig jaar €8,2 miljard in innovatie via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dat is meer dan ooit. De investeringen komen van bijna 20.000 ondernemers, waarvan 97% mkb’ers. De innovaties gaan over belangrijke thema’s als digitalisering, het verminderen van stikstofuitstoot en het verbeteren van de mogelijkheden voor energieopslag. Dit blijkt uit […]
 • Nederlandse tuinbouwbedrijven samen van start op Turkse zachtfruitmarkt 21 juli 2023
  Een groep Nederlandse bedrijven gaat zich richten op de snel groeiende markt voor zacht fruit in Turkije. Zij ondertekenden op 14 juli 2023 een samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) binnen het programma Partners for International Business (PIB). Andere bedrijven kunnen zich nog aansluiten.
 • Geef uw mening over het concept-Nationaal plan energiesysteem 19 juli 2023
  Hoe ziet het energiesysteem van onze toekomst eruit? In het concept-Nationaal plan energiesysteem (NPE) beschrijft het kabinet wat er nodig is voor een klimaatneutraal energiesysteem in 2050, en hoe we daar komen. Burgers en ondernemers kunnen hun mening geven over het conceptplan in ons digitaal loket.
 • Bereikbaarheid op 5 december 30 november 2023
  Op dinsdag 5 december zijn de BelastingTelefoon en ons webcareteam bereikbaar tot 17.00 uur, in plaats van tot 20.00 uur.
 • Bereikbaarheid op 5 december 30 november 2023
  Op dinsdag 5 december zijn de BelastingTelefoon en ons webcareteam bereikbaar tot 17.00 uur, in plaats van tot 20.00 uur.
 • Belastingdienst en koepelorganisaties tekenen nieuw koepelconvenant horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners (HT FD) 10 november 2023
  Op 1 november ondertekenden de koepelorganisaties Auxilium-Fiscount (KAN), Extendum, NOAB, Novak, RB en SRA een nieuw standaard koepelconvenant voor horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners (HT FD). Daarnaast sloot ook de NOB aan. Die tekende voor het eerst het koepelconvenant.
 • Vanaf 1 januari 2024: wijziging voor de btw bij eigen bijdrage personeelsvoorziening of geschenken 17 oktober 2023
  Ontvangt u van uw werknemers of relaties een eigen bijdrage voor de personeelsvoorzieningen of relatiegeschenken? Tot 1 januari 2024 mag u deze eigen bijdrage (exclusief btw) nog aftrekken van de uitgaven.
 • Belastingplicht bzm: bepaalde uitzonderingen vervallen vanaf 1 oktober 2023 21 september 2023
  Hebt u een vrachtauto(combinatie) met een toegestane maximum massa van 12.000 kilo of meer, en betaalt u nog geen belasting zware motorrijtuigen (bzm)? Mogelijk moet u vanaf 1 oktober 2023 wél bzm betalen en aangifte bzm doen.
 • Aanmaningen na intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel 21 september 2023
  Hebt u in juli 2023 een brief gekregen waarin wij lieten weten dat wij uw betalingsregeling voor het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis gingen intrekken? En hebt u - ondanks een eventuele actie - nog steeds een betalingsachterstand? Dan kunt u vanaf eind september 2023 aanmaningen verwachten voor alle belastingaanslagen waarvoor u bijzonder uitstel van […]
 • Btw uit andere EU-landen terugvragen voor 1 oktober 2023 5 september 2023
  Hebt u in 2022 btw betaald in een ander EU-land? En hebt u in dat land geen btw-aangifte gedaan?
 • Tot 1 april 2024 gaan wij soepel om met voorwaarde saneringsakkoord 4 september 2023
  Bent u ondernemer en lukt het u niet uw belastingschuld en andere schulden te betalen? Dan kunt u misschien een saneringsakkoord sluiten. Dat wil zeggen dat u met al uw schuldeisers afspreekt dat u maar een deel van uw schulden betaalt. Vanwege de coronacrisis gingen wij soepeler om met 1 van onze voorwaarden om mee […]
 • Modelovereenkomsten gebaseerd op vrije vervanging vervallen per 1 januari 2024 14 augustus 2023
  De Hoge Raad heeft in het Deliveroo-arrest geoordeeld dat er bij vrije vervanging sprake kan zijn van werken in dienstbetrekking. Dat betekent dat de modelovereenkomsten die zijn gebaseerd op vrije vervanging, niet langer bruikbaar zijn. Daarom trekken wij de goedkeuring van deze modelovereenkomsten per 1 januari 2024 in. Werkt u met een modelovereenkomst die is gebaseerd op […]
 • Uw machtigingen voor uw intermediair inzien of intrekken 1 augustus 2023
  Maakt u voor uw belastingzaken gebruik van een belastingadviseur of boekhouder (intermediair)? En hebt u uw intermediair gemachtigd om digitale gegevens van u te ontvangen via de Belastingdienst? Vanaf 1 augustus 2023 kunt u uw geregistreerde machtigingen zelf inzien of eventueel intrekken.
 • Brief over intrekken betalingsregeling bijzonder uitstel coronacrisis 3 juli 2023
  Hebt u in april 2023 een brief gekregen waarin stond dat u niet voldeed aan de voorwaarden voor de betalingsregeling voor het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis? En hebt u daarna niets gedaan? Dan sturen wij u in juli 2023 een brief waarin wij u laten weten dat wij uw betalingsregeling intrekken.
 • Wijzigen of doorgeven zakelijk rekeningnummer verandert op 4 juli 27 juni 2023
  Bent u ondernemer en staat u ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? En geeft u uw rekeningnummers op dit moment door of wijzigt u deze via het Persoonlijk Domein voor Ondernemers (PDO)? Dit kan vanaf 4 juli 2023 niet meer. Vanaf die datum kan dat alleen nog maar via Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBDZ).
 • Automatische incasso mrb voor vrachtauto's 7 juni 2023
  Bent u kentekenhouder van 1 of meer vrachtauto's? Dan kunt u sinds 1 juni 2023 de motorrijtuigenbelasting betalen via een automatische incasso.
 • Achterstand betalingsregeling bijzonder uitstel? Voorkom dat we deze intrekken! (update 5 juni 2023) 22 mei 2023
  Bent u ondernemer en maakt u gebruik van de betalingsregeling voor de belastingschuld door het bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis (betalingsregeling bijzonder uitstel)? En voldoet u niet aan de voorwaarden voor deze betalingsregeling? Dan krijgt u waarschijnlijk half juli een brief waarin wij aankondigen dat wij de betalingsregeling intrekken. Voorkom dit en kom nu in […]
 • Belastingdeurwaarders denken mee met ondernemers 4 mei 2023
  Bent u ondernemer en maakt u gebruik van de betalingsregeling bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis? En voldoet u niet aan de voorwaarden voor deze regeling? Dan kunt u bezoek krijgen van een belastingdeurwaarder. Die komt langs om samen met u te zoeken naar oplossingen voor uw betalingsachterstand.
 • Valse e-mail in omloop over nieuw bericht in Berichtenbox van MijnOverheid 6 maart 2023
  Wij waarschuwen u voor een valse e-mail (phishing). Deze lijkt afkomstig van de Belastingdienst of MijnOverheid. Verwijder de e-mail direct en scan de QR-code in de mail niet.
 • Brief naar ondernemers over betalingsregeling bijzonder uitstel 2 maart 2023
  Hebt u als ondernemer bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis gekregen? En betaalt u nu de belastingschuld af die u daardoor hebt opgebouwd, via de betalingsregeling bijzonder uitstel? Dan hebt u kort geleden misschien een brief van ons gekregen. Wij hebben u deze brief gestuurd als u volgens onze administratie niet meer voldoet aan […]
 • Uitbreiding forfait voor zonnepaneelhouders 24 februari 2023
  Zonnepaneelhouders moeten btw betalen, omdat zij tegen een vergoeding stroom terugleveren aan hun energiemaatschappij. Particuliere zonnepaneelhouders kunnen deze verschuldigde btw aangeven door een vooraf vastgesteld bedrag: het forfait. Dit forfait wordt bepaald door het opwekvermogen van de zonnepanelen. De toepassing van het forfait wordt per direct uitgebreid.
 • Oude ondernemersportaal niet meer beschikbaar 7 april 2022
  Ondernemers kunnen voor de btw-aangifte over 2022 geen aangifte meer doen via het oude ondernemersportaal. Kies daarom voor een andere manier van aangifte doen.
Ga naar de bovenkant