• Meer verduurzamingskansen voor VvE’s bij subsidieregeling SCE 2024 15 april 2024
  De Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) krijgt dit jaar meer mogelijkheden voor zonne- en windenergie erbij. Dit maakt het voor VvE’s en energiecoöperaties aantrekkelijker om een aanvraag in te dienen. Zo kunnen zij nu subsidie aanvragen voor grotere projecten met meer zonnepanelen of windmolens met meer vermogen.
 • Klaar voor nieuwe norm energieprestatie: veilig data delen 5 april 2024
  Binnenkort zijn de nieuwe Europese richtlijnen voor de energieprestatie van gebouwen van kracht. Onderdeel hiervan is veilig energiedata delen. Dat is nu al mogelijk met het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU), de centrale energiedatatool voor de utiliteitsbouw.
 • Extra impuls voor duurzame innovaties in de industrie 4 april 2024
  Op 1 mei 2024 opent een vernieuwde subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van innovaties die de CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie helpen verminderen. Er is meer geld beschikbaar, bedrijven krijgen langer de tijd om onderzoek te doen en het aanvraagproces is eenvoudiger. Daarmee biedt de regeling bedrijven meer mogelijkheden om duurzame technologieën te onderzoeken […]
 • Wijzigingen in het GLB 2024 3 april 2024
  Vraagt u subsidies aan uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)? Op 3 april 2024 publiceerde het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in de Staatscourant een aantal veranderingen in de regelgeving. We zetten de belangrijkste wijzigingen op een rij.
 • Meerdere aanvragen voor vergunningen grootste windparken op zee ooit 28 maart 2024
  Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft meerdere aanvragen ontvangen voor beide vergunningen voor het bouwen van een windpark op kavels Alpha en Beta in windenergiegebied IJmuiden Ver op de Noordzee. Beide kavels zijn goed voor minstens 2 gigawatt (GW) aan windenergie op zee. Het zijn daarmee de windparken met het grootste vermogen in de geschiedenis […]
 • Nieuwe viewer laat zien of dak geschikt is voor zonnepanelen 28 maart 2024
  De nieuwe dataviewer van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) brengt kansrijke daken en parkeerplaatsen voor zonnepanelen in heel Nederland in beeld. De viewer geeft aan of een dak nu al mogelijk geschikt is voor zonnepanelen. Of geschikt te maken is, door bijvoorbeeld het versterken van het dak. Zo kunnen dakeigenaren, installateurs of aanbieders van zonnepanelen […]
 • Publicatie steunbedragen energiebelastingregelingen 26 maart 2024
  Maakt u via uw energieleverancier gebruik van de verlaagde tarieven voor glastuinbouw, voor laadpalen of voor walstroom? Deze energiebelastingregelingen vormen steunmaatregelen en moeten in de Transparency Award Module (TAM) van de Europese Commissie worden opgenomen. Wij ontvangen van uw energieleverancier een opgave van het steunbedrag.
 • Handboek ‘Woningbouw in hout’ helpt corporaties duurzamer en biobased bouwen 21 maart 2024
  Martin van Rijn, voorzitter van Aedes, ontving op 26 februari het nieuwe handboek ‘Woningbouw in hout’ van 8 Brabantse corporaties van Houtbouw Lente. Aedes is de branchevereniging voor woningcorporaties in Nederland. Houtbouw biedt kansen voor sociale woningbouw omdat het duurzamer, biobased en gezond is.
 • Exporteert u naar Spanje? Let op veranderingen in de Spaanse verpakkingsregels 20 maart 2024
  Brengt u producten op de Spaanse markt? Let dan goed op veranderingen die er sinds vorig jaar gaande zijn in de Spaanse verpakkingsregels. In 2025 staan meer wijzigingen op stapel.
 • Octrooiaanvragen: Nederland op 8e plaats wereldwijd 19 maart 2024
  Nederland is met ruim 7.000 Europese octrooiaanvragen in 2023 een sterke speler op het gebied van innovatie. Dat blijkt uit de jaarcijfers van het Europees Octrooibureau (EOB). In de wereldwijde EOB-ranglijst staat Nederland op de 8e plek.
 • Lbv en Lbv-plus: nu ook subsidie voor scharrelruimtes met geldig stalcertificaat 14 maart 2024
  Pluimveehouders met een scharrelruimte (wintergarten) kunnen meer subsidie krijgen uit de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) of Lbv-plus. Deze scharrelruimte telt nu mee voor de oppervlakte van uw dierenverblijven. Dit geldt alleen voor scharrelruimtes met een geldig stalcertificaat van een onafhankelijk certificeringsbureau.
 • Versnellingshuis gaat door: op naar nog meer ketens sluiten 14 maart 2024
  De vraag bij ondernemers naar de hulp op maat van het Versnellingshuis Nederland circulair is groot. Dat is goed nieuws voor het milieu. Daarom blijven de partners in het Versnellingshuis voor nog eens 5 jaar hun krachten bundelen. Om ondernemers en organisaties te helpen om hun producten en materialen slimmer en opnieuw te gebruiken. En […]
 • Lagere energieprijzen leiden tot lagere TEK-subsidies 7 maart 2024
  Ontving u een voorschot Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK)? Half maart beginnen we met het vaststellingsproces. Hierbij stellen we uw definitieve subsidie vast. De daling van de gas- en elektriciteitsprijzen leidt ertoe dat veel ondernemers (een deel van) het voorschotbedrag moeten terugbetalen.   
 • Extra mogelijkheid voor 4% niet-productief bouwland (GLMC 8) 7 maart 2024
  Minister Adema van LNV heeft besloten dat derogatie op 4% niet-productief bouwland (GLMC 8) ook voor Nederland geldt. Dit betekent dat u een extra mogelijkheid heeft om uw 4% niet-productief bouwland in te vullen. Namelijk met stikstofbindende gewassen, vanggewassen, landschapselementen en braakliggende grond.
 • Luister naar de BNR radio-uitzending over Internationale Vrouwendag 5 maart 2024
  Op 8 maart is het internationale vrouwendag. Op deze speciale dag zetten wij graag ambitieuze en (internationaal) ondernemende vrouwen in het zonnetje. Annette Wijering, directeur Internationale Programma's bij RVO, sprak hierover in de BNR radio-uitzending van 5 maart. 
 • EZK Energie Award en € 15.000 voor bedrijven die vooroplopen in energiebesparing 1 maart 2024
  Bedrijven die hun energiehuishouding in 2022 of 2023 flink hebben verduurzaamd, of hiermee bezig zijn, maken kans op de EZK Energie Award en € 15.000. Er is dit jaar een prijs voor grote bedrijven en een voor het midden- en kleinbedrijf (mkb). Ondernemers kunnen zich tot en met donderdag 11 april 17:00 uur inschrijven bij […]
 • Meer SDE++-subsidie voor energie-opwek en CO2-vermindering bedrijven in 2024 1 maart 2024
  Ondernemers kunnen dit jaar opnieuw de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) aanvragen. In de aanvraagronde 2024 is er € 11,5 miljard beschikbaar voor energie-opwek en CO2-vermindering door bedrijven. Dat is € 3,5 miljard meer dan vorig jaar. Ook komen er enkele technieken bij om dat te doen. Projecten met zonnepanelen en windmolens op […]
 • Derogatie op 4% niet-productief bouwland (GLMC 8) 29 februari 2024
  Laatste update - 7 maart 2024: Er is meer informatie bekend over de extra mogelijkheid. Dit vindt u op Extra mogelijkheid voor 4% niet-productief bouwland (GLMC 8).Minister Adema van LNV heeft besloten dat derogatie op 4% niet-productief bouwland (GLMC 8) ook voor Nederland geldt. Dit staat in de Kamerbrief van 29 februari 2024. Dit betekent […]
 • Tarieven GLB 2023 bekend: geen verlaging eco-regeling 29 februari 2024
  De definitieve tarieven voor 2023 van subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) zijn bekend. Voor alle subsidies geldt dat deze hoger zijn dan de voorlopige tarieven. 
 • Kaartlagen Waterlopen en Bufferstroken vernieuwd 27 februari 2024
  Vanaf 27 februari 2024 ziet u in Mijn percelen de vernieuwde kaartlagen Waterlopen en Bufferstroken. Deze hebben wij aangepast in samenwerking met de waterschappen. Door de aanpassingen komen de kaartlagen meer overeen met de werkelijkheid.