• Kansrijke daken en parkeerplaatsen voor opwek met zonnepanelen in beeld 11 december 2023
  Er zijn daken nodig om duurzame energie op te wekken met zonnepanelen. 8% van het geschikte dakoppervlak kunnen we direct gebruiken voor zonnepanelen. Welke daken zijn geschikt of geschikt te maken? Databestanden van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland brengen ze nu per regio in beeld. Zo kunnen dakeigenaren, installateurs en overheden gericht aan de slag met […]
 • Meer aanmeldingen GLB-subsidies zorgen voor aanpassing tarieven 16 november 2023
  De belangstelling voor de eco-regeling uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 2023 is groot. Dit is goed nieuws voor het milieu. Het heeft ook gevolgen voor het budget. Meer boeren dan gedacht komen in aanmerking voor de goud-premie van de eco-regeling. Ook zijn er meer aanvragen voor de basispremie dan in voorgaande jaren.
 • Nieuwe subsidie voor meer duurzame waterstofproductie 13 november 2023
  Er is een nieuwe subsidie voor bedrijven die een grote installatie bouwen en gebruiken voor de productie van hernieuwbare (duurzame) waterstof. Die installaties zijn nodig om de klimaatdoelen te halen. Bedrijven kunnen de subsidie Opschaling volledig hernieuwbare waterstofproductie via elektrolyse (OWE) vanaf 30 november aanvragen en hun aanvraag nu alvast klaarzetten in concept. 
 • Circulaire toekomst voor sectoren plaatmateriaal en vloerbedekking 9 november 2023
  In 2 nieuwe projecten maken ondernemers hun ketens plaatmateriaal en vloerbedekking circulair. Dit doen zij door hernieuwbare, duurzame grondstoffen in te zetten. Om zo grondstoffen te besparen en CO2-uitstoot te verminderen. Hiermee doorbreken zij de keten en zijn zij een voorbeeld voor andere ondernemers in hun sector.
 • De winnaars van het Oranje Handelsmissiefonds 2023 zijn bekend 3 november 2023
  Op 1 november 2023, tijdens het Nationaal Export Event in Nieuwegein, zijn 10 Nederlandse bedrijven uitgeroepen tot winnaar van het Oranje Handelsmissiefonds 2023. Van de bijna 250 inschrijvingen bleken zij de besten. De winnaars krijgen 1 jaar lang ondersteuning bij het realiseren van hun exportdroom.
 • € 1 miljard voor schonere bouw 1 november 2023
  Grote opdrachtgevers en branche- en netwerkorganisaties uit de bouw gaan de bouw schoner, gezonder en stiller maken. Samen met waterschappen, provincies en gemeenten tekenden ze op 30 oktober 2023 het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen op de Nationale Conferentie Duurzame Mobiliteit in Utrecht. De overeenkomst geldt voor duizenden Nederlandse bedrijven.
 • Innovatiesubsidie voor gebouwen stimuleert energietransitie 31 oktober 2023
  De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) Aardgasloos heeft de afgelopen jaren goede innovaties opgeleverd die helpen bij de overgang naar aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Dit draagt bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Vooral mkb- en grote bedrijven benutten de subsidie, met name voor het testen (pilots) van […]
 • AERIUS Check anders invullen 30 oktober 2023
  Bent u melkveehouder en heeft u een stal met een emissiearme vloer? Of heeft u een pluimveehouderij met een volièrestal? Deze stallen stoten meer stikstof uit dan verwacht. Daarom vult u andere gegevens in bij de AERIUS Check. Misschien heeft u hierdoor recht op (een andere) subsidie. Dit staat in de Kamerbrief van de minister […]
 • Ruim € 16 miljard SDE++-subsidie aangevraagd voor energie-opwek en CO2-vermindering 27 oktober 2023
  In de afgelopen aanvraagronde van de subsidie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2023 vroegen ondernemers maar liefst € 16,3 miljard subsidie aan. Dat meldt minister Jetten van Klimaat en Energie in een brief aan de Tweede Kamer. Het aangevraagde bedrag is ruim 2 keer zoveel als het budget van € 8 miljard.
 • Minister verstuurt kamerbrief over aanpak piekbelasting 27 oktober 2023
  Hoe staat het met de regelingen van de aanpak piekbelasting, naast de beëindigingsregeling? Daarover stuurde minister Van der Wal op 26 oktober 2023 een Kamerbrief. In de brief staat dat er in januari 2024 meer duidelijkheid komt.
 • 33 miljoen voor 4 Nederlandse start-ups uit het EIC Accelerator programma 27 oktober 2023
  4 Nederlandse start-ups halen in totaal € 33 miljoen aan financiering op in de derde ronde van 2023 van het European Innovation Council (EIC) Accelerator programma. Met dit aantal winnaars staat Nederland op een gedeelde 4e plaats van alle deelnemende lidstaten. 
 • Ontmoet de internationale windenergie-industrie op Offshore Energy Exhibition & Conference 25 oktober 2023
  Op 28 en 29 november is RAI Amsterdam weer het toneel van de Offshore Energy Exhibition & Conference 2023 (OEEC). De plek waar de nationale en internationale windenergiesector samenkomt. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de ministeries van Buitenlandse Zaken (BZ) en Economische Zaken & Klimaat (EZK) organiseren weer veel activiteiten voor ondernemers.
 • € 10 miljoen subsidie voor innovatiestudies naar waterstof en groene chemie 25 oktober 2023
  Ondernemers kunnen vanaf  26 oktober subsidie aanvragen voor onderzoek naar de haalbaarheid van innovatieve projecten met een focus op waterstof en groene chemie. De subsidie Topsector Energie (TSE) Industrie studies is hiervoor uitgebreid met een programmalijn specifiek voor waterstof en groene chemie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) hoopt hiermee nieuwe projecten te stimuleren om de […]
 • Volgende stap gezet in nieuwe milieunormen voor windturbines 24 oktober 2023
  Er zijn nieuwe landelijke milieunormen ontwikkeld voor windturbines. Het gaat om nieuwe regels voor geluid, veiligheid, slagschaduw en afstand van grote en kleine windturbines. Gemeenten, provincies en andere belanghebbenden kunnen tot 22 november 2023 reageren op de conceptplannen.
 • Nederland en Ivoorkust gaan voedselsystemen verbeteren en verduurzamen 19 oktober 2023
  Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tekende onlangs 2 Memorandums of Understanding (MoU) met de overheid van Ivoorkust. Dat gebeurde tijdens de SARA-beurs die in oktober in Ivoorkust werd gehouden, en waar Nederland 'ereland' was.
 • Best practices van Nederland in circulaire agrifood & biomassa in de schijnwerpers 17 oktober 2023
  Op 18 oktober 2023 overhandigden Jolijn Zwart-van Kessel van Foodvalley NL en Freek van Eijk van Holland Circular Hotspot de nieuwe publicatie 'Circulaire agrifood & biomassa: voedsel en materialen voor een duurzame toekomst' aan Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Dit gebeurde tijdens de handelsmissie in Zuid-Afrika over groene waterstof, circulaire afvalverwerking en toekomstgerichte […]
 • Energiegebruik gebouwen inzien met nieuw datastelsel 10 oktober 2023
  Het Datastelsel Verduurzaming Utiliteit (DVU) maakt het voor gebouweigenaren en huurders mogelijk het energiegebruik van hun utiliteitsgebouw in te zien. Zoals van een kantoor, sport- of schoolgebouw. En ook hun data veilig te delen met bijvoorbeeld een energieadviseur of een installateur.
 • Flinke groei opwek zonne-energie door kleinere zonne-energieprojecten 10 oktober 2023
  De opwek van zonne-energie in Nederland is in 2022 flink gegroeid. Van het totale elektriciteitsgebruik werd vorig jaar 14,8% opgewekt met zonne-energie. Het grootste deel van de groei kwam door huishoudens en kleine bedrijven die zonnepanelen plaatsen. Dit blijkt uit de Monitor Zon-PV 2023 van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), die de monitor jaarlijks […]
 • Koning Willem-Alexander opent windpark op zee Hollandse Kust Zuid 9 oktober 2023
  Op vrijdag 29 september opende koning Willem-Alexander het windpark Hollandse Kust Zuid in de Nederlandse Noordzee. De verwachte productie van windenergie uit Hollandse Kust Zuid komt overeen met het stroomverbruik van 1,5 miljoen huishoudens. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) coördineerde de locatiestudies op zee en de tenders voor de vergunningverlening.
 • Zakelijke kansen voor duurzaam bouwen in de Golfregio met PIB 5 oktober 2023
  18 Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen gaan samenwerken om duurzamer te bouwen in de Golfregio. Op 29 september 2023 tekenden zij een PIB-samenwerkingsovereenkomst met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dit cluster kreeg de naam 'Climate Neutral Real Estate Gulf Region'. Het programma Partners for International Business (PIB) helpt de bedrijven bij hun plannen.