• Subsidie DEI+ stimuleert verdere groei waterstoftechnologie 21 juni 2023
  De 2e aanvraagronde van de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) Waterstof en Groene Chemie (GroenvermogenNL) geeft ondernemers meer ruimte om waterstoftechnologie verder te ontwikkelen. Ondernemers kunnen nu ook subsidie krijgen voor grotere test- en experimenteerinfrastructuur en breder gebruik van waterstoftechnologie, zoals veiligheidsaspecten. Ook voldoet de regeling nu aan de nieuwste versie van de Europese […]
 • Baanbrekende innovaties op de InnovatieExpo 2023: ontdek hoe RVO daarbij helpt 20 juni 2023
  De registratie voor de InnovatieExpo 2023 is geopend. Ontmoet vertegenwoordigers van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden, die bijdragen aan innovatie in de fysieke leefomgeving. Ontdek baanbrekende projecten en ideeën op het gebied van slimme steden, circulaire economie, energietransitie en meer. Ga in gesprek over stimuleringsmogelijkheden met onze collega’s van diverse innovatieregelingen. En bouw mee […]
 • Met 'groene' DHI-subsidie succesvol duurzaam internationaal ondernemen 19 juni 2023
  Sinds begin dit jaar kunt u 'groene' DHI-subsidie aanvragen als uw technologie, product of dienst meewerkt aan aan de vergroeningsdoelen. Met deze extra subsidie kunt u investeren in duurzame projecten in het buitenland, of uw product aan een internationale doelgroep laten zien. Wat zijn de vergroeningsdoelen en hoe doet u een aanvraag? We vertellen het u […]
 • Werkt u bij een gemeente, regionaal samenwerkingsverband, provincie of waterschap? Help de dienstverlening van RVO te verbeteren! 13 juni 2023
  RVO werkt veel voor en samen met gemeenten, provincies en waterschappen. Dat doen we op tal van onderwerpen, zoals: de klimaat- en energietransitie, de woningbouwopgave, een duurzaam landbouw- en voedselsysteem en de regionale economie. Wij bieden als adviseur, ondersteuner en partner kennis, diensten en financiële ondersteuning aan om deze vraagstukken aan te pakken.
 • Subsidie voor ondernemers die gebouweigenaren helpen verduurzamen met kleine innovaties 12 juni 2023
  We moeten de komende jaren miljoenen huizen en gebouwen verduurzamen in Nederland. Bewoners en eigenaren moeten daar zelf mee aan de slag. Dat is een enorme uitdaging. De subsidieregeling Topsector Energie (TSE) Gebouwde omgeving stimuleert de ontwikkeling van kleine innovaties die hen daarbij helpen. Bedrijven of kennisinstellingen kunnen hiervoor vanaf 3 juli subsidie aanvragen.
 • Meer informatie bekend over de aanpak piekbelasting 12 juni 2023
  Vanaf 3 juli 2023 kunt u bij ons de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) aanvragen. Ook kunt u de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) aanvragen. We helpen u graag met uw aanvraag. Hiervoor zijn bijvoorbeeld zaakbegeleiders en adviesvouchers beschikbaar.
 • Extra tijd voor toevoegen eco-activiteiten Gecombineerde opgave 8 juni 2023
  Heeft u zich aangemeld voor de eco-regeling in de Gecombineerde opgave? Dan krijgt u tot en met 29 juni 2023 de mogelijkheid om eco-activiteiten toe te voegen. De voorwaarde hiervoor is dat u uw Gecombineerde opgave uiterlijk 15 juni heeft verstuurd. Dit heeft Minister Adema op 8 juni besloten. Laatste update: 13 juni - We […]
 • Nieuwe routekaart onderstreept mogelijkheden voor energieopslag voor bedrijven 8 juni 2023
  Minister Jetten presenteerde deze week de nieuwe routekaart voor energieopslag voor bedrijven. De opslag van energie wordt belangrijker, nu we steeds meer duurzame energie gebruiken in Nederland. De routekaart onderstreept dit belang en biedt oplossingen voor bedrijven, energiegebruikers en het overvolle elektriciteitsnet.
 • In 2022 € 3,5 miljard aan energiezuinige investeringen met belastingvoordeel door bedrijven 7 juni 2023
  Bedrijven investeerden in 2022 voor maar liefst € 3,5 miljard in energiezuinige technieken en duurzame energie met het belastingvoordeel van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA). Dat is een stijging van 61% ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit de EIA-jaarcijfers 2022 van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De energiebesparing van de investeringen is vergelijkbaar met het jaarlijkse energieverbruik […]
 • Waterstofondernemers geven kijkje in keuken van subsidieprojecten 6 juni 2023
  Er zijn steeds meer waterstofprojecten in Nederland. De overheid stimuleert dit onder andere door subsidies, waardoor waterstof bezig is met een opmars. Op 24 mei toonden waterstofondernemers hun projecten aan een breed publiek tijdens de 2e Innovatie-en netwerkmiddag Waterstof van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en TKI Nieuw Gas.
 • Controleer uw Gecombineerde opgave 5 juni 2023
  Heeft u zich aangemeld voor de eco-regeling? Door technische problemen zag u misschien een verkeerde gehaalde waarde (brons, zilver of goud) in uw opgave. Deze problemen zijn opgelost. Laatste update: 22 juni – Kijk voor de actuele informatie over de eco-regeling in het nieuwsbericht Extra tijd voor toevoegen eco-activiteiten Gecombineerde opgave.
 • Huurwoningen verduurzamen sneller door vernieuwde Energieprestatievergoeding 2 juni 2023
  Verhuurt u een woning die zo duurzaam is dat de huurder nauwelijks energie hoeft te gebruiken? Dan kunt u een Energieprestatievergoeding (EPV) krijgen van uw huurder. De regels over de EPV gaan binnenkort veranderen om het nog aantrekkelijker te maken om huurwoningen te verduurzamen.
 • Handreiking helpt bij de ontwikkeling van slimme energiesystemen 1 juni 2023
  Slimme energiesystemen, smart grids, energy hubs, steeds vaker duiken deze termen op. Als oplossing voor ons overbelaste elektriciteitsnet. Of om een volgende stap in verduurzaming te zetten, door beter gebruik te maken van lokaal en duurzaam opgewekte energie. Maar wat zijn slimme energiesystemen eigenlijk? En waarom en hoe ga je daar als gemeente, bedrijventerrein of […]
 • Unitair octrooi en Unified Patent Court 1 juni 2023 gestart 1 juni 2023
  Op 1 juni 2023 zijn het unitair octrooi en de nieuwe Europese rechtbank voor octrooien, het Unified Patent Court (UPC), van start gegaan. Dat is interessant voor uitvinders en ondernemers, want het unitair octrooi beschermt uitvindingen in 17 landen van de Europese Unie. Een uitspraak van het UPC geldt in alle 17 aangesloten Europese landen.
 • Aantal octrooiaanvragen in Nederland weer gestegen in 2022 30 mei 2023
  Het aantal aanvragen voor octrooien blijft stijgen in Nederland. In 2022 dienden aanvragers in totaal 3.772 nieuwe octrooiaanvragen in; een stijging van 4% ten opzichte van het voorgaande jaar. Hoewel de groei afvlakt, blijft de trend positief. Dat meldt Octrooicentrum Nederland in zijn jaarbericht.
 • East-South Africa Agri Forum 2023 en Spreekdag met Landbouwraden 25 mei 2023
  Bent u actief in de tuinbouw en de veeteeltsector? Op 6 juni vindt het East-South Africa Agri Forum plaats in Wageningen. Aansluitend is op 7 juni een spreekdag met Landbouwraden in Utrecht. Tijdens deze dagen hoort u meer over kansen in de landbouwsectoren in Ethiopië, Oeganda, Rwanda, Kenia, Tanzania en Zuid-Afrika. In deze landen groeit […]
 • Marktconsultatie voor nieuwe subsidie maakindustrie waterstof: productielijnen en fabrieksomgevingen 23 mei 2023
  Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) gaat met GroenvermogenNL een tijdelijke subsidieregeling maken om de waterstofeconomie te versnellen. In een marktconsulatie vragen we de maakindustrie wat hun plannen zijn voor productielijnen en fabrieksomgevingen voor elektrolysers voor waterstof. Deze behoefte en wensen nemen we mee bij de vormgeving van de regeling.
 • Aanvragen invoercertificaten GATT bevroren rundvlees 22 mei 2023
  Nieuwsbericht 23.010 – Op 1 juli 2023 start een nieuw contingentjaar voor GATT bevroren rundvlees. Wilt u hiervoor invoercertificaten aanvragen? Dit kan op werkdagen van 1 tot en met 7 juni 2023 voor 13:00 uur.
 • Nieuwe podcast inspireert vrouwen met grenzeloze ambities 17 mei 2023
  Vrouwelijke ondernemers ervaren eigen uitdagingen als zij internationaal gaan met hun bedrijf. In de splinternieuwe podcastserie 'Groei over Grenzen' vertellen vrouwelijke ondernemers met internationaal succes over hun ervaringen. Hoe hebben zij de uitbreiding van hun zakelijk netwerk naar het buitenland aangepakt? Wat heeft hen geholpen? En welke tips hebben zij voor collega-ondernemers?
 • Ondernemers doen bijna € 4 miljard aan milieu-investeringen met belastingvoordeel 17 mei 2023
  Bedrijven investeerden in 2022 meer in innovatieve milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met het belastingvoordeel van de regelingen Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil). In totaal gaat het om een investeringsbedrag van bijna € 4 miljard. Het belastingvoordeel (netto fiscaal voordeel) voor de ondernemers is bijna verdubbeld ten opzichte van 2021. Dit blijkt uit het jaarverslag MIA\Vamil […]