• Door certificeringspilot klaar voor Europese eisen waterstof 31 januari 2023
  Houdt uw bedrijf zich bezig met de productie of opslag van waterstof? Dan zijn de uitkomsten van onze Renewable Fuels of Non-Biological Origin (RFNBO)-certificeringspilot interessant voor u. Deze pilot stelt dat u met de geteste schema’s kunt aantonen of uw bedrijf hernieuwbare (duurzame) waterstof produceert.
 • Meer geld in 2023 voor milieuvriendelijke investeringen 28 december 2022
  Bedrijven krijgen meer mogelijkheden voor investeringen in innovatieve, milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen met belastingvoordeel. Het budget voor de regelingen Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (MIA\Vamil) is verhoogd naar € 217 miljoen voor 2023. Hiermee maakt de overheid het investeren in deze bedrijfsmiddelen voor bedrijven extra aantrekkelijk.
 • Nederlandse capaciteit voor elektrolyse waterstof 100 keer groter door subsidie 22 december 2022
  Met bijna €800 miljoen subsidie geven 7 Nederlandse projecten een flinke impuls aan de productie van waterstof. Als de projecten volgens planning doorgaan, zorgen deze samen voor een vermogen van 1150 megawatt aan elektrolyse om waterstof te maken. Dat is ruim een kwart van het doel voor 2030 uit het Klimaatakkoord.
 • Ruim € 80 miljoen innovatiesubsidie voor behalen klimaatdoelen 22 december 2022
  Vanuit de MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) kregen het afgelopen halfjaar 26 innovatieve projecten subsidie die bijdragen aan de klimaatdoelen. In totaal werd € 81,4 miljoen verdeeld, waarmee het geld voor de subsidie op is. Met de regeling konden samenwerkende partijen subsidie aanvragen op de thema’s elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.
 • 77 miljoen voor 11 Nederlandse start-ups uit EIC Acceleratorprogramma 20 december 2022
  11 Nederlandse start-ups halen in totaal € 77 miljoen aan financiering binnen in de laatste ronde van 2022 van het European Innovation Council (EIC) Accelerator programma. Hiermee staat Nederland op plaats 2 van de landen die het meeste geld uit dit programma halen. 
 • TEK-regeling op hoofdlijnen uitgewerkt 19 december 2022
  De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) is op hoofdlijnen uitgewerkt. De regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten een relatief groot deel uitmaken van de totale omzet.
 • Vanaf 2023 wordt subsidie met de ISDE toegankelijker 13 december 2022
  De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) wordt vanaf 2023 voor meer mensen bereikbaar. Zo is er straks subsidie voor woningeigenaren die één isolatiemaatregel hebben genomen. En we verruimen de termijn dat een aanvraag bij ons binnen moet zijn - naar 24 maanden.
 • Deadline aanvraag BAR nog te maken kosten naar 13 januari 12 december 2022
  Wilt u een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten die u nog gaat maken om uw bedrijf aan te passen aan de gevolgen van Brexit? Dan heeft u extra tijd hiervoor. De deadline voor de regeling Brexit Adjustment Reserve (BAR) nog te maken kosten is verschoven naar 13 januari 2023 17:00 uur.
 • Meer samenwerking nodig voor doelstellingen wind op zee 12 december 2022
  De halfjaarlijkse Offshore Wind Energy Workshop op 29 november leverde een belangrijk inzicht op: toeleveranciers, overheid en andere marktpartijen moeten meer samenwerken. Alleen dan kunnen we de Nederlandse doelstellingen voor windenergie op zee halen. Nederland moet rond 2030 21 gigawatt energie uit wind op zee halen. Voor 2040 zelfs 50, en in 2050 70 gigawatt.
 • Aanvraag prijsplafond (CEK23) voor energieleveranciers van start 9 december 2022
  Het prijsplafond gaat per 1 januari van start. Vanaf maandag 12 december vragen energieleveranciers de subsidie bij ons aan, om de energierekening van kleinverbruikers in Nederland te verlagen.
 • Deadline voor BAR nog te maken kosten nadert 8 december 2022
  Wilt u een tegemoetkoming aanvragen voor de kosten die u nog gaat maken om uw bedrijf aan te passen aan de gevolgen van Brexit? Doe dat dan snel. De regeling Brexit Adjustment Reserve (BAR) nog te maken kosten sluit 13 december 17:00 uur.
 • Bereid u voor op de toekomst met de monitor verduurzaming gebouwde omgeving 2022 7 december 2022
  Gebouwen in Nederland gebruikten in 2021 iets meer aardgas dan het jaar daarvoor. Dit komt waarschijnlijk omdat er vanwege corona vaker thuis werd gewerkt. Nederlanders kiezen wel steeds vaker voor een warmtepomp of betere isolatie. Daardoor wordt er steeds duurzamer en zuiniger verwarmd. Dit zijn een paar conclusies uit de jaarlijkse monitor verduurzaming gebouwde omgeving.
 • Health~Holland wint Europese finale EEPA 30 november 2022
  Health~Holland heeft de European Enterprise Promotion Award 2022 (EEPA) gewonnen in de categorie ‘Verbetering van de bedrijfsomgeving en ondersteuning van de digitale transitie’. De organisatie won de Europese prijs voor hun [email protected] Venture Challenge. Dat is een programma voor startende ondernemers in de gezondheidssector. Oprichter Chretien Herben: "Het is mooi om erkenning te krijgen voor […]
 • ABN AMRO wint Kristalprijs 2022 30 november 2022
  ABN AMRO is de winnaar van de Kristalprijs 2022. Ze sleepten de titel 'organisatie met de beste MVO-verslaglegging op het thema mensenrechten 2022' in de wacht.
 • Natuurcompensatiebank (NCB) stopt 30 november 2022
  Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof stopt de ontwikkeling van de Natuurcompensatiebank (NCB). Dit betekent dat de NCB en de NCB-subsidieregelingen niet doorgaan. De subsidieregeling Haalbaarheidsstudies (NCB SRH) gaat daarom op 1 december ook niet open. De pilot Natuurbank van Staatsbosbeheer loopt nog wel door.
 • Nieuwe Offshore wind gids zet Nederlandse expertise in de spotlights 29 november 2022
  De nieuwe Offshore wind-gids zet de Nederlandse offshore windsector in al zijn dimensies op de internationale kaart. De nieuwe versie van de gids is tijdens de internationale Offshore Energy Exhibition and Conference 2022 (OEEC) in Amsterdam uitgebracht. 
 • Al ruim € 1,5 miljard aan tegemoetkoming energiekosten kleinverbruikers uitbetaald 24 november 2022
  Energieleveranciers hebben voor de maand november al ruim € 1,5 miljard aan voorschotten ontvangen uit de Tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen kleinverbruikers 2022 (CEK22). Met deze regeling verlagen zij de nota van bij hen aangesloten kleinverbruikers in november en december 2022 met € 190 per maand.
 • Wijzigingen subsidie helpt meer huishoudens aan duurzame energie 24 november 2022
  De 3e ronde van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) gaat energiecoöperaties en Verenigingen van Eigenaars (VvE's) helpen flink meer woningen en gebouwen te verduurzamen. De wijzigingen maken het voor VvE’s en energiecoöperaties makkelijker om in aanmerking te komen voor subsidie. De SCE opent 9 januari 2023 voor aanvragen.
 • Al meer dan € 7 ton tegemoetkoming BAR aangevraagd 21 november 2022
  Voor de Brexit Adjustment Reserve (BAR) bedrijfslevenregeling, die 1 november opende, zijn 27 aanvragen binnengekomen met een totaalbedrag van € 710.271 (peildatum 18 november). Voor de Tegemoetkoming gemaakte kosten kwamen er 25 aanvragen binnen. Voor de nog te maken kosten waren dat er 2.
 • SDE-ronde 2022 levert 2.296 subsidieaanvragen op voor energie-opwek en CO₂-vermindering 17 november 2022
  Voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) 2022 zijn 2.296 subsidieaanvragen binnengekomen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Ondernemers vroegen in totaal voor ruim € 13,8 miljard subsidie aan. Het grootste deel hiervan is voor projecten die CO2 afvangen en opslaan of gebruiken. Het aangevraagde budget voor zon-PV is gehalveerd.