• Subsidieloze tender voor windpark Hollandse Kust open 3 april 2020
  Marktpartijen kunnen vanaf 2 april een aanvraag indienen voor het windenergiegebied Hollandse Kust (noord) kavel V.
  RVO.nl
 • Europese subsidieprogramma LIFE opent nieuwe call 2 april 2020
  Het Europese subsidieprogramma LIFE is vanaf 2 april 2020 open voor aanvragen.
  RVO.nl
 • Openstellingstermijnen MOOI-regeling met 4 weken verlengd 2 april 2020
  De openstellingstermijnen van de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) zijn verlengd met 4 weken.
  RVO.nl
 • Dien uw SDE+-aanvraag op tijd in 1 april 2020
  De SDE+-voorjaarsronde 2020 is open van dinsdag 17 maart, 9.00 uur tot donderdag 2 april, 17.00 uur. Heeft u nog geen aanvraag ingediend, maar bent u dit wel van plan?
  RVO.nl
 • Garantieregeling misboring aardwarmte weer open op 1 april 1 april 2020
  Op 1 april 2020 is de garantieregeling Risico’s dekken voor aardwarmte voor de 9e keer open gegaan. De regeling dekt een deel van de geologische risico’s af van misboring bij een aardwarmteproject.
  RVO.nl
 • Nieuwe mkb-regeling voor circulaire samenwerkingsprojecten 31 maart 2020
  Wilt u samen met andere mkb’ers een circulair product of dienst ontwerpen? Of uw processen of businessmodel circulair organiseren?
  RVO.nl
 • Definitieve SDE(+)-correctiebedragen 2019 bekend 31 maart 2020
  Als u hernieuwbare energie produceert en SDE(+)-subsidie ontvangt, dan hangt de hoogte van de subsidie onder meer af van de correctiebedragen.
  RVO.nl
 • Online consultatie toekomst EU subsidieprogramma LIFE 26 maart 2020
  Er komt een nieuwe periode (2021-2027) aan van het Europese subsidieprogramma LIFE. De Europese Commissie nodigt daarom partijen uit deel te nemen aan een online consultatie.
  RVO.nl
 • Start Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen 23 maart 2020
  Warmtenetten maken het mogelijk om woningen aardgasvrij te maken. Daarom opent op 1 mei 2020 de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) voor verhuurders.
  RVO.nl
 • Webinar Startmotor warmtenetten voor verhuurders 3 18 maart 2020
  Zoekt u handvatten voor de onderhandelingen over aansluiting van woningen op een warmtenet? Meld u dan aan voor de webinar met informatie over diverse instrumenten die helpen om op projectniveau sneller tot afspraken te komen.Voor wieDeze webinar is voor leden van AEDES: alle bestuurders en medewerkers van corporaties die betrokken zijn bij de onderhandelingen met […]
  RVO.nl
 • Webinar Startmotor warmtenetten voor verhuurders 2 18 maart 2020
  Zoekt u handvatten voor de onderhandelingen over aansluiting van woningen op een warmtenet? Meld u dan aan voor de webinar met informatie over diverse instrumenten die helpen om op projectniveau sneller tot afspraken te komen.Voor wieDeze webinar is voor leden van AEDES: alle bestuurders en medewerkers van corporaties die betrokken zijn bij de onderhandelingen met […]
  RVO.nl
 • Webinar Startmotor warmtenetten voor verhuurders 1 18 maart 2020
  Zoekt u handvatten voor de onderhandelingen over aansluiting van woningen op een warmtenet? Meld u dan aan voor de webinar met informatie over diverse instrumenten die helpen om op projectniveau sneller tot afspraken te komen.Voor wieDeze webinar is voor leden van AEDES: alle bestuurders en medewerkers van corporaties die betrokken zijn bij de onderhandelingen met […]
  RVO.nl
 • SDE+ voorjaar 2020 open 17 maart 2020
  Vanaf dinsdag 17 maart, 9.00 uur is de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) voorjaar 2020 open.
  RVO.nl
 • ENGIE ontwikkelpartner en leverancier slim warmtenet Roermond 12 maart 2020
  Op 11 maart 2020 sloot technisch dienstverlener en energiebedrijf ENGIE aan als ontwikkelingspartner en warmteleverancier bij het project Slim Energienet Roermond (SER).
  RVO.nl
 • SDE+ voorjaar 2020 gepubliceerd 11 maart 2020
  Op 12 maart 2020 is de Aanwijzingsregeling SDE-categorieën voorjaar 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.
  RVO.nl
 • Herziene regeling Energy Performance of Buildings Directive van kracht 10 maart 2020
  Per 10 maart 2020 wordt de herziene Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD III) omgezet in Nederlandse wet- en regelgeving.
  RVO.nl
 • 3 regelingen energie-innovatie en hernieuwbare energie open op 1 april 10 maart 2020
  Op 1 april openen 3 regelingen van de Topsector energie (TSE). Het gaat om 2 tenders voor energie- en klimaatinnovaties in de industrie én de gebouwde omgeving.
  RVO.nl
 • Industriële schoorsteen is dé plek voor energiebesparing 9 maart 2020
  Energiebesparing staat hoog op de agenda van industriële bedrijven. Niet alleen door de CO2-reductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord, maar ook om minder geld kwijt te zijn. Eén manier om energie te besparen is hergebruik van hitte uit schoorstenen.Producent HeatMatrix Group maakte dit rendabel met financiële steun vanuit de DEI+. Frank Tielens, CEO: "Er verdwijnt energie, in […]
  RVO.nl
 • Uitgesteld - Bijeenkomst Nationale Agenda Laadinfrastructuur en Formule E-Team 6 maart 2020
  Deze bijeenkomst is uitgesteld. We maken zo snel mogelijk een nieuwe datum bekend.
  RVO.nl
 • Suiker Unie loopt voor op de landelijke klimaatdoelstellingen 5 maart 2020
  Royal Cosun schroeft haar klimaatdoelstellingen op en gaat verder dan de norm. Eén van de manieren om dat te bereiken, is via de thermische damprecompressor die zij bij dochteronderneming Suiker Unie installeerde. Royal Cosun deed dit mede dankzij de DEI+.
  RVO.nl