• Schade door hoogwater Limburg 4 augustus 2021
  Heeft u schade aan uw bezit door het hoogwater in Limburg van juli 2021?
  RVO.nl
 • Nieuwe wegwijzer helpt bij financiering verduurzamen maatschappelijk vastgoed 29 juli 2021
  Wilt u klein maatschappelijk vastgoed verduurzamen? Er is nu een Wegwijzer financiering verduurzaming voor (klein) maatschappelijk vastgoed beschikbaar die u hierbij helpt.
  RVO.nl
 • Meer dan helft kantoren voldoet nog niet aan energielabel-C-verplichting 27 juli 2021
  Over anderhalf jaar, per 1 januari 2023, moeten kantoren minimaal energielabel C hebben. Meer dan de helft van de kantoren voldoet echter nog niet aan deze verplichting.
  RVO.nl
 • Blog: "Verzamel data voor je woonzorgvisie, maar verdrink er niet in" 27 juli 2021
  "Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met beperkingen en kwetsbaarheid.
  RVO.nl
 • Vind uw zakenmatch tijdens Floating Offshore Wind Turbines 2021 26 juli 2021
  Bent u actief in de offshore windenergie? En zoekt u internationale samenwerkingspartners? Kom dan van 16 tot en met 18 november naar Floating Offshore Wind Turbines (FOWT) in St. Malo. FOWT is hét evenement op het gebied van floating offshore windenergie. U kunt zowel fysiek als digitaal meedoen.Ontwikkelingen in de Franse markt bieden kansen voor de […]
  RVO.nl
 • "Duurzaamheid sierteeltsector voordelig als partijen de kansen en knelpunten kennen" 26 juli 2021
  De Nederlandse sierteelt heeft verreweg het grootste aandeel in de wereldhandel. Het verduurzamen van deze sector vergt samenwerking tussen de verschillende partijen in de keten. Is daar ook draagvlak voor? Dat is de vraag die het Moonshot-project onderzoekt.
  RVO.nl
 • "Versnellen van de woningbouwopgave zonder kwaliteitsverlies" 26 juli 2021
  De komende 10 jaar moet er een miljoen woningen in Nederland aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Geen eenvoudige opgave. Jos Feijtel (Expertteam Woningbouw), Stefanie Gijsbers (gemeente Eindhoven) en Stefan Schuwer (Woonbedrijf Eindhoven) vertellen hoe je met gebundelde krachten de woningmarkt vlot trekt.
  RVO.nl
 • Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) hoogwater in Limburg – juli 2021 23 juli 2021
  Op 16 juli 2021 bepaalde de regering dat de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (Wts) geldt voor de wateroverlast in Limburg.
  RVO.nl
 • Gedragsverandering en verduurzaming: tijd voor actie 21 juli 2021
  Bent u een young professional, werkzaam in de vastgoedsector en houdt u zich bezig met het verduurzamen van de bestaande gebouwde omgeving? Dan is de bijeenkomst Gedragsverandering en verduurzaming: tijd voor actie zeker iets voor u. Het event vindt plaats op 21 september 2021 in DeFabrique in Maarssen.
  RVO.nl
 • Masterclass Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving 21 juli 2021
  Op 12 oktober organiseren wij een masterclass over het instrument Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving. Deelnemers maken kennis met de nieuwste versie van deze rekentool.De masterclass is voor consultants en voor energie-experts van grotere gemeenten of corporaties.
  RVO.nl
 • Webinar uitbreiding Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) 20 juli 2021
  Op 1 oktober 2021 gaat de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) uitbreiden. Wilt u als verhuurder en/of gemengde Vereniging van Eigenaars (VvE) alles weten over de uitbreiding van de SAH? Meld u dan aan voor dit webinar.Naast verhuurders mogen vanaf 1 oktober ook gemengde VvE's gebruik maken van de regeling. Door deze uitbreiding sluit de regeling […]
  RVO.nl
 • SAH binnenkort ook voor gemengde VvE’s 20 juli 2021
  Op 1 oktober 2021 gaat de Stimuleringsregeling aardgasvrije huurwoningen (SAH) uitbreiden. Zo mogen dan naast verhuurders ook gemengde Vereniging van Eigenaars (VvE's) gebruik maken van de regeling.
  RVO.nl
 • Kennis en Technologie Innovatiemissie Zuid-Afrika: klimaatslimme en duurzame landbouw 19 juli 2021
  Bent u actief in de land- en tuinbouw, met name in de fruitsector, met focus op plantgezondheid, duurzaam watergebruik en gewasbescherming? Heeft u interesse om samen met Zuid-Afrikaanse partners aan innovatie (Research & Development) te werken? Ga dan mee met de kennis- en technologie innovatiemissie van 25 tot 29 oktober 2021.Centraal bij deze agri-food innovatiemissie […]
  RVO.nl
 • Handelsmissie Westkust VS: mobiliteit en LSH 14 t/m 19 november 2021 19 juli 2021
  Wilt u zakendoen in Californië en/of Arizona op het gebied van Smart, Green, Urban Mobility of Life Sciences & Health? Ga dan van 14 tot en met 19 november mee met deze handelsmissie naar de westkust van de Verenigde Staten. De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (tbc) en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat […]
  RVO.nl
 • Grondstoffenscanner nu ook in het Engels beschikbaar 19 juli 2021
  De Grondstoffenscanner is nu ook in het Engels beschikbaar. Daarnaast is de scanner uitgebreid met import- en exportgegevens van de Europese Unie (alle 27 EU-landen samen).
  RVO.nl
 • 7 Nederlandse partijen ontvangen EU-subsidie voor infrastructuur 19 juli 2021
  7 Nederlandse partijen krijgen uit de CEF Transport MAP reflow call samen bijna € 10 miljoen euro aan EU-subsidie.
  RVO.nl
 • Volkshuisvestingsfonds verbetert bijna 22.000 woningen 19 juli 2021
  In 20 gemeenten en regio’s worden in totaal bijna 22.000 woningen verbeterd. Deze investeringen zijn mogelijk door € 412,6 miljoen uit het Volkshuisvestingsfonds.
  RVO.nl
 • "Onze krekels bevatten 2,5 keer zoveel eiwit als een stuk rundvlees" 19 juli 2021
  Ondernemen is pionieren, testen en constant nieuwe oplossingen verzinnen. Daar weet Frank van Aken alles van. Met zijn bedrijf Krekelution fokt hij krekels als nieuwe eiwitrijke voedselbron. "Met de MIA\Vamil-regeling heb ik financiële ruimte om de productie kwalitatief en kwantitatief te testen."
  RVO.nl
 • "Deze proeftuin inspireert andere gemeenten om ook wijken te verduurzamen" 15 juli 2021
  In Nagele gaat deze maand een warmtebuffer de grond in. De buffer slaat warm water op dat door zonnecollectoren op daken is opgewarmd. In de winter voorziet het systeem de omliggende woningen van warmte. Projectleider Rutger Bergboer: "We wilden echt iets doen wat nog niet eerder is gedaan. Met dit unieke systeem is dat gelukt."
  RVO.nl
 • Webinarserie: wateruitdagingen oplossen in Latijns-Amerika 15 juli 2021
  Bent u een waterexpert? De webinarserie 'Advancing solutions for water-related challenges in Latin America together' wil u met Nederlandse en Latijns-Amerikaanse collega's samenbrengen en inspireren. Volg de serie, maak kennis met elkaar en deel 'good practices' over de meest urgente wateruitdagingen in Latijns-Amerika.
  RVO.nl